19 януари 2018 г.

На 19 януари 2018 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 3 ноември 2017 - 19 януари 2018.

 

Лектори в курса бяха адвокатите Дарина Палова, Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ и юристът Стефан Ангелов от ПДИ.

 

Участниците бяха запознати със стандартите, законодателството в областта на достъпа до информация, както и конкретни примери от практиката по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Внимание бе обърнато и на ограниченията на правото на достъп до информация.

 

В рамките на курса студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Юристите на ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Курсът се провежда за втора година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.