07 юли 2008 г.

На 7 юли 2008 г. Европейският съд по правата на човека комуникира делото на журналистката Катя Касабова срещу България. Държавата ще трябва да даде отговор на въпроса нарушено ли е правото на свобода на изразяване на журналистката с осъждането й за клевета от Бургаския районен и окръжен съд. Другите въпроси, на които следва да се получи отговор са: нарушена ли е презумпцията за невиновност на Касабова по време на съдебния процес (чл. 6, ал. 2 от Конвенцията) и явява ли се осъждането да плати обезщетения прекомерно и в нарушение на чл. 1, Протокол 1 от Конвенцията (правото на собственост).


Жалбата е подадена във връзка с осъждането на журналистката от бургаския вестник „Компас” да плати сума в размер на 7 272 лева (2 800 лв. глоба, 4 000 лв. обезщетения за неимуществени вреди и 472 лв. такси и разноски по делото).


Срещу Касабова бе заведено наказателно дело по тъжба за това, че в поредица от публикации през септември и октомври 2000 г. разкрива данни за незаконен прием на голям брой ученици в елитните гимназии на Бургас. В публикациите е отразено и съмнение за корупция. Нарушенията са свързани с процедура по прием на ученици без издържане на приемен изпит, при наличие на определени в наредба заболявания. Според информацията на журналистката съответната комисия, съставена от четирима служители на Регионалния инспекторат по образованието към Министерство на образованието и науката (МОН) и един медицински служител, е допуснала множество нарушения. Комисията е признала за отговарящи на условията деца, за които не са представени надлежните документи или са налице други пропуски.


Делото е заведено от четиримата служители на РИО на МОН, които са се почувствали засегнати от подозренията в корупция. От представените пред съда доказателства се установява, че родители на деца са подали сигнал до МОН още през лятото на 2000 г. и е извършена вътрешна проверка, която приключва със заключение за извършени многобройни и сериозни нарушения от страна на комисията. Случаят е публикуван и в други медии.


През 2001 г. Касабова е осъдена на първа инстанция, въпреки представените доказателства. Защитата й пред Бургаския окръжен съд се поема от ръководителя на правния екип на Програма Достъп до Информация, адвокат Александър Кашъмов и адвокат Стоян Терзийски.


Пред съда е представено становище на авторитетната международна организация Article 19, която излага подробно практиката на ЕСПЧ относно свободата на изразяване. Въпреки това, БОС потвърждава решението на Районния съд, като приема, че журналистката не би следвало да публикува съмнения за корупция без да е налице влязло в сила осъдително решение.


По случая бе подадена жалба в Страсбург, подкрепена от Правна Инициатива на Отворено Общество.


В определения срок българската държава следва да изложи своите аргументи.


Информация по делото на страницата на ЕСПЧ.


или адвокат Александър Кашъмов, ПДИ
тел: 988 5062, 981 9791, 986 7709