27 ноември 2008 г.

На 27.11.2008 Съветът на Европа прие първият в света правнозадължителен документ, гарантиращ достъпа до информация - Конвенция за достъп до официални документи. Изработването на текста започна през януари 2006 г. и бе съпроводена от мащабна кампания от страна на трите наблюдаващите граждански организации Access Info Europe, Article 19 и Правна инициатива на Отворено общество.

 

Техните препоръки за залагане на по-високи стандарти в конвенцията, които да гарантират достъпа до информация бяха подкрепени от 250 граждански организации, дванадесет европейски информационни комисари, няколко правителства и членовете на ПАСЕ (в свое становище от 3 октомври 2008 г.). Въпреки това не бяха взети предвид при приемането на текста на Конвенцията. Сега, те настояват за силен наблюдаващ орган, който да контролира прилагането на Конвенцията.

 


Позицията на трите наблюдаващи организации, изразена в прессъобщение от 3 декември 2008 г.


Пълна информация за кампанията за приемане на Конвенцията.


Текста на Конвенцията на английски език.