11 януари 2002 г.

Програма Достъп до Информация организира семинар на тема:"Търсене и предоставяне на информация в системата на изпълнителната власт. Практики, нагласи, контрол" на 11 януари 2002 година. В зала "Адакта" на хотел "Рила" в София се събраха представители на централни органи на изпълнителната власт - министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, служители от местната администрация в страната, координатори на Програма Достъп до Информация /ПДИ/, журналисти.

 


Александър Кашъмов, д-р Гергана Жулева и Дочо Михайлов
п
о време на семинара


Пред присъстващите бе представен докладът на ПДИ по проведеното в края на 2001 година социологическо проучване на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ". Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ представи резултатите от проучването, даващи отговор на въпроса как се изпълняват задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ една година след приемането му. Интерпретация на резултатите от социологическото проучване направи Дочо Михайлов от Агенцията за социално-икономически анализи. 


Във втората част на срещата юристът на ПДИ Катина Клявкова запозна участниците със законодателните граници на търсенето и предоставянето на информация в рамките на изпълнителната власт. Какви са нагласите при търсенето и предоставянето на информация и коментар на постъпилите в ПДИ случаи на отказ на достъп до информация за 2001 г. представи юристът на ПДИ Фани Давидова. Адвокатът на ПДИ Александър Кашъмов говори за контрола на изпълнението на задълженията по ЗДОИ на органите на изпълнителната власт.

 

 


Моменти от семинара


Семинарът е част от проект "Подпомагане на практиките по прилагане на Закона за достъп до обществена информация и съдебния контрол", подкрепен от Фондация "Отворено общество"- София.