17 февруари 2001 г.

Срещата бе организирана по едногодишния проект на ПДИ "Практики по прилагане на ЗДОИ" с цел разглеждане на спорните моменти по ЗДОИ, свързани с подадените по закона заявления за достъп до обществена информация към различни институции. В срещата взеха участие юристи от Народно събрание, Парламентарен Център по Европейско право, Национална служба за сигурност, Висш Съдебен Съвет, Американска асоциация на юристите - ABACEELI, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Върховен Административен и Софийски Градски Съд.

 

Вижте докладите от дискусията.

 

1. Задължени по закона субекти - задължения на административните структури за предоставяне на информация; публичноправни субекти, Емилия Панайотова
2. Система и обхват на ограниченията на достъпа, Фани Давидова, Димитър Тотев
3. Практически въпроси по процедурата по предоставяне на достъпа, Константин Паликарски
4. Представяне на съществуващи проблематични казуси, Васил Чобанов
5. Проблеми в съдебното обжалване, Александър Кашъмов