20 ноември 2007 г.

На 14 и на 16 ноември 2007 г. ПДИ проведе дискусионни срещи в Пловдив и Сливен със служители от общинска и областна администрация, във връзка с подобряването на достъпа до обществена информация с помощта на информационните и комуникационни технологии. В двете срещи взеха участие служители, които отговарят за прилагането на Закона за достъп до обществена информация, и по-конкретно за активното публикуване на информация на Интернет страниците на институциите от областите: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали; Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора.

 

И на двете срещи бяха представени стандартите в областта на електронния достъп до информация, както и последните изменения на ЗДОИ от юни 2007 г. Бяха обсъдени проблемите, свързани с прилагането на ЗДОИ. Таня Рангелова и Георгий Абраамян от Община Сливен и Николай Михайлов от Община Тунджа представиха организацията на публикуване на информация на Интернет страниците на съответните институции си на срещата в Сливен.


Това бяха последните от планираните общо шест срещи, в рамките на проект „Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация“, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие.