30 април 2007 г.

На 27 април 2007 г., петък, в гранд-хотел “Велико Търново” Фондация ПДИ организира работна среща със служители от общинска и областна администрация.


Дискусията се проведе в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България.

 

Четете протокол от срещата и повече информация в бюлетина на Програма Достъп до Информация.