03 април 2007 г.

На 23 март 2007 г., петък в заседателната зала на областна администрация Монтана от 10:30 ч. Фондация ПДИ организира работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България.

 

Четете протокол от срещата и повече информация в бюлетина на Програма Достъп до Информация.