10 май 2007 г.

На 10 май 2007 г. със 75 гласа “за”, 21 – “против” и 3 “въздържал се” Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за достъп до обществена информация. Измененията са изцяло негативни, според Програма Достъп до Информация - организация работещата в продъжение на 10 години в областта на свободата на информация.

 

Приема се нова глава в закона, която въвежда втора, дублираща процедура за достъп до обществена информация. Разлика между нея и вече съществуващата процедура за достъп до информация няма, освен че по новата процедура:


- се въвежда изискване заявителите да доказват интерес към исканата информация;
- администрацията се освобождава от задължението да дава достъп до несекретните части от документи, достъпът до които като цяло е ограничен;
- въвежда се срок за отговор по заявление от 20 работни дни вместо сегашните 14 /които включват и неработните дни/;
- въвеждат се такси за достъп по тарифа, одобрена от министерския съвет, вместо сегашния безплатен достъп /със заплащане само на консумативите/.

 

В обобщение, предлаганите изменения са зле замаскиран опит за влошаване на качеството на един закон, който с огромни усилия на гражданското общество, медиите, съда и добросъвестни представители на администрацията работи в продължение на близо 7 години и който е основата на гражданския контрол върху управлението, участието на гражданите в процеса на вземането на решения и прозрачността на управлението в България.

 

Тези изменения бяха приети от народните представители, въпреки:


- множеството критични становища от страна на неправителствени организации, в това число Програма Достъп до Информация, внесени в Парламента;
- множеството критики, публикувани в медиите и липсата на адекватен отговор по тях;
- липсата на консултативен процес и обсъждане на проектозакона с широката общественост, характерни за страните членки на Европейския съюз практики;
- безпокойството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/, изразено официално от представителя, отговарящ за свободата на медиите, г-н Миклош Харащи;
- негативното становище на парламентарната комисия по въпросите на държавната администрация;
- информацията от цитираните от вносителите Словения, Словакия и Чехия, опровергаваща техните твърдения, че Директива 2003/98/ЕС е транспонирана там с подобни на настоящите изменения;
- доказателствата, че внесените изменения представляват 15-дневно упражнение за 14 500 лв. от страна на неизвестна в областта на правото на информация организация, без осъществен контрол на качеството;

 

Не бива да забравяме, че публичността, възможна единствено поради прилагането на закони като Закона за достъп до обществена информация, е мощно средство за борба срещу корупцията. Затова и истинският удар срещу демокрацията се планира и е възможен единствено там.

 

Екип на Програма Достъп до Информация