13 февруари 2004 г.

"Достъп до обществената информация - норми и практики" бе темата на двудневна работна среща, организирана от Програма Достъп до Информация (ПДИ) и проект Инициатива отворено управление (ИОУ).

 

На 12 и 13 февруари в хотел "Верея", гр. Стара Загора бяха дискутирани проблемите при прилагането на законодателството за свобода на информация - Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни и Закон за защита на класифицираната информация и се проведе дискусия по практически въпроси при прилагането на това законодателство. Подробно бяха обсъдени въпроси като прозрачност и готовност на администрацията да осигурява достъп до информация и случаите на отказ на информация от общинските и регионални администрации. На базата на практиката на ПДИ експертите на организацията Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Фани Давидова говориха за специфичните случаи на достъп до информация.

 

Семинарът бе насочен към длъжностните лица на общинско ниво и кметовете от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. В него взеха участие 30 представители на местната власт от общините Стара Загора, Раднево, Гълъбово, Казанлък, Гурково, Братя Даскалови, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Сливен, Нова Загора, Твърдица, Ямбол, Тунджа, Болярово, Стралджа, Нова Загора.