11 ноември 2004 г.

Луиз Крабе Бозръп, правен консултант от Института за международни проучвания към Датския център за международни проучвания и човешки права и Шарлота Хансън, асистент в института посетиха София в периода 8-11 ноември 2004 г. Визитата им бе организирана от екипа на Програма Достъп до Информация /ПДИ/ и бе в резултат от участието на изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева в организирана от датския институт конференция в Копенхаген през месец август т.г.. на тема “Ролята на достъпа до информация в създаването на демократично общество и защитата на човешките права в Общността на независимите държави”.

 

Целта на датските експерти бе да се запознаят с конкретните практики по предоставянето на достъп до обществена информация от страна на институциите у нас. След като екипът на ПДИ подробно представи правната рамка за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, гостите се запознаха с процедурите по спазване на закона в няколко административни структури – ВАС, МОСВ, ИПАЕИ, МС, ФРМС.

 

Датчаните се срещнаха с г-жа Роза Георгиева, служител по връзките с обществеността на Върховния Административен Съд, която запозна гостите с процедурата по информиране на обществеността за работата на институцията. В интернет страницата на ВАС всеки може да провери състоянието на всяко съдебно дело, както и решенията на съда. Те посетиха и Министерството на околната среда и водите, където началникът на отдел “Стратегии и програми” Щерьо Ножаров представи вътрешния наръчник с правила за работа на министерството, чиято цел е да се унифицират практиките по предоставяне на достъп до информация не само на различните отдели, но и на регионалните инспекции по околната среда и водите, Бесейновите дирекции и Националните паркове.

 

Г-жа Габриела Бакалова, главен секретар на Института за Публична Администрация и Европейска интеграция, запозна гостите със спецификата на работата на института, с положителните резултати от неговата дейност и с бъдещите му планове за подобряване ефективността на работа на държавната администрация. Г-жа Цветелина Узунова, директор на Правителствена информационна служба, представи практиките на службата за предоставяне на информация от Министерски съвет- най-атакуваната институция от страна на търсещи сензация журналисти, според нея. На срещата присъства и г-н Димитър Иванов, началник отдел “Административно-правно обслужване” в МС. Във Фондация за Реформа на Местното Самоуправление, г-жа Бозръп и г-жа Хансън се запознаха с инициативите за увеличаване прозрачността и отговорността на местната администрация в процеса на общуването и с гражданите. Датчанките посетиха и Центъра за Изследване на Демокрацията, както и представителството на Transperancy International в София.


Като цяло, оценката на Луиз Крабе Бозръп и Шарлота Хансън за резултатите от срещите им в България е висока. Тяхната цел е събраната информация по законодателството и практиките при предоставяне на достъп до информация да бъде използвана за сравнителен анализ в редица страни, където се търси решение по проблема. Експертите признаха, че опитът на България е изключително ценен за страни, в които достъпът до информация все още не е заложен като принцип за демократично управление.

 

Институтът за човешки права в Дания работи с партньори в редица страни, в които има нарушени човешките права.