30 април 2014 г.
EEA Grants

Излезе от печат годишния доклад на Програма Достъп до Информация Състоянието на достъпа до информация в България 2013. Докладът се издава в рамките на проекта „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


Докладът съдържа:

 EEA Grants