08 януари 2009 г.

Главният секретар на Народното събрание (НС) е длъжен да осигури достъп до сградата на НС на площад “Княз Александър І Батенберг” № 1 на режисьорката Малина Петрова за направата на снимки за филм, свързан с подпалването на Партийния дом през 1990 г., възложен й за изработване след спечелен конкурс  от Националния филмов център към Министерство на културата през ноември 2006 г.

 

До този извод стигна състав на Административен съд – София град по дело срещу отказ на главния секретар от м. май 2008 г. да осигури искания достъп. Основният аргумент на главния секретар за отказ бе, че сградата е със специален ограничен режим на достъп, както и че в случай, че бъде предоставен искания достъп до сградата, то ще бъдат изолирани части от сградата на НС, ще се наруши достъпът на депутати и служители до работните им места, функционирането на Народното събрание.  В мотивите на решението си съдебният състав отбелязва, че като сграда с историческо значение, пресъздаването (заснемането) на облика на сградата (отвън и отвътре), както и пресъздаването на събития, случили се там в минало време, представляват визуална информация, свързана с обществения живот, макар и  в минало време, а именно с част от най-новата история на Република България.

 

Тъй като достъпът не може да бъде безконтролен, то според съдебния състав в правомощията на главния секретар е да определи в кои дни и по кое време да бъде предоставен достъп до сградата на НС, включително във времето на парламентарна ваканция, когато не би била засегната по никакъв начин дейността на народните представители и институцията. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, така че предстои да разберем дали главния секретар ще изпълни същото или ще се възползва от възможността да го обжалва. Може да прочетете повече информация за делото и пълния текст на съдебното решение.