24 ноември 2015 г.
America for Bulgaria Foundation

Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация на 23 октомври 2015.

 

Всички заинтересовани имаха един месец да подадат проектните предложения за разследвания по обществено значими теми.

 

Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури.

 

ПДИ ще съобщи на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения.

 

Всеки одобрен кандидат ще получи за своето разследване подкрепа в размер на 4 500 лв. в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

 

С правилата за кандидатстване може да се запознаете: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Pravila_za_kandidatstvane/202181/.