23 октомври 2015 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми за втори път.

 

Срокът за подаване на проектните предложения е 23 ноември 2015.

 

Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org.

 

Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури.

 

ПДИ съобщава на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения.

 

Всеки одобрен кандидат ще получи за своето разследване подкрепа в размер на 4 500 лв. в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

 

Правила за кандидатстване: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Pravila_za_kandidatstvane/202181/.

 

Често задавани въпроси: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Chesto_zadavani_vyprosi/200228/

 

Лице за контакт: Диана Банчева

тел: 02/988 50 62, 02/981 97 91, 02/986 77 09

 

Резултатите от първия конкурс за журналистически разследвания, който ПДИ проведе в края на 2014, са достъпни в специалната секция на страницата "Достъп до информация и журналистически разследвания".