01 януари 2004 г.

Архив на новините от 2004 г. е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/archive_2004.htm