18 януари 2010 г.

146 журналисти от централни и местни медии участваха в годишната анкета на ПДИ “Институциите и ЗДОИ през 2009“. Представителите на 76 медии от 31 града оцениха как 64 учреждения и фирми са работили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в изминалата година.

Ето резултатите от анкетата и преглед в информационния бюлетин за месец декември.