21 октомври 2019 г.

В периода август – септември 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 24-те районни администрации на Столична община. В рамките на проучването бяха подадени и 24 електронни заявления до всяка администрация с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018.

 

Целта на проучването бе да оцени как районните администрации на най-голямата община в България изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 72 индикатора.

 

На 8 октомври 2019 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените администрации за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

 

Резултатите са достъпни на: https://data.aip-bg.org/surveys/ZH7W15/.

 

Първи Рейтинг на активната прозрачност на районните администрации на Столична община


Въз основа на резултатите е генериран Първи Рейтинг на прозрачност на районните администрации на Столична община‘2019.

Рейтингът може да видите тук: https://data.aip-bg.org/surveys/ZH7W15/rankings.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация


ПДИ публикува отговорите по заявленията, подадени по електронен път до 24 районни администрации, както и получената информация - отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация: https://data.aip-bg.org/surveys/ZH7W15/stats.