20 септември 2007 г.

На 20 септември 2007 г. състав на Административен съд, София-град разгледа и обяви за решаване дело срещу отказ на директора на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави информация за извършения ремонт в кабинета на премиера Станишев през 2007 г. Отказът е постановен по заявление от м. юни 2007 г. на журналистката Павлина Трифонова (в. “24 часа”). В отговор тя получила по пощата писмо от директора на ПИС – г-жа Таня Джаджева, с което е уведомена, че ремонтът е извършен след сключен договор по проведена обществена поръчка по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП).

 

С писмото й се предоставя съвсем оскъдна информация и то само по някои от поставените въпроси, а по отношение на тези, свързани с цената на ремонта, офертите на участниците, както и цената за всяка закупена във връзка с ремонта вещ е постановен отказ на основание чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като тази информация засягала интересите на трети лица и няма техните изрични писмени съгласия за предоставянето й. Отделно, според директора на ПИС участниците в процедурата по възлагане на специална обществена поръчка са посочили, че част от информацията има конфиденциален характер. Предстои в 30-дневен срок съдът да се произнесе с решение.