02 септември 2008 г.

На 1 септември 2008 г. Административен съд – София град гледа за втори път делото на Национално движение „Екогласност” срещу Министерството на околната среда и водите, за буферната зона на Национален парк „Рила”. От движението искат по Закона за достъп до обществена информация Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена тази зона в НАТУРА 2000. Още информация...