30 януари 2024 г.
Наталия Станчева, носител на наградата "Златен ключ" за гражданин - Ден на правото да знам 2023

Държавното дружество АЕЦ „Козлодуй“ депозира молба за оттегляне на иска си, предявен срещу гражданката Наталия Станчева. Искът в рекордния размер от половин милион лева бе обоснован с твърдяна „злоупотреба“ със Закона за достъп до обществена информация чрез подаването на десетки заявления, и уронване на репутацията на компанията чрез манипулативно представяне на факти. В действителност, Наталия Станчева разкри важни факти относно функциониращо в нарушение на закона лечебно заведение в централата и е носител на наградата „Златен ключ“ по повод Деня на правото да знам, 28 септември 2023 г. Нейните активни действия с помощта на ЗДОИ са пример за това, че законът е мощно оръжие в ръцете на гражданите и е средство за разкриване на нередности и граждански контрол върху институциите.

 

Непосредствено след завеждането на делото, Програма достъп до информация и АЕЖ алармираха обществото и призоваха публично държавната компания да се откаже от иска. Благодарение на обществения натиск, включващ множество публични позиции и участия от страна на юристите на ПДИ и други общественици, както и протест пред Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй оттегли иска. С определение от 22 януари Окръжен съд – Враца прекрати производството по делото.

 

Адвокат Стефан Ангелов от ПДИ, който помага на Станчева да търси информация от АЕЦ, коментира пред "Сега", че искът не трябва да бъде оттеглен заради прекомерност, а защото за него няма правно основание.

 

"Смятам, че това е един много добър резултат, който се постига на ранен етап. Българското общество вече е мобилизирано", коментира адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ.