Нормативна база

Начало 

 

Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерство на външните работи

І инстанция – а.д. № 4070/2006 г. на СГС, АК, ІІІ-а състав
ІІ инстанция – а.д. № 12368/2007 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
През м. юли 2006 г. Алексения Димитрова – журналист от в. “24 часа”, подава заявление за достъп до информация до министъра на външните работи, с което иска да й бъде предоставена информация, свързана с два договора за лобистки услуги, сключени от Министерството на външните работи (МВнР), по повод членството на Република България в Европейския съюз. Поисканата информация представлява съдържанието на титулните и последните страници от договорите. С получаването на тази информация журналистът цели да установи кои точно са страните по въпросните договори, на коя дата са сключени, евентуално предмета им и кои лица са ги подписали.

Отказ:
С писмо от и.д. главен секретар на МВнР, Алексения Димитрова е уведомена за удължаването на срока за отговор по заявлението, поради това, че информацията засяга трети лица и е необходимо да бъде потърсено тяхното съгласие за предоставянето й. В писмото липсва конкретизация колко и кои са тези трети лица. Със заповед от 18 август 2006 г. е отказан достъп до поисканата информация, поради това че в законовия срок не е постъпило изрично съгласие на третите лица.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Софийски градски съд (СГС) с аргумент, че исканата информация е обществена, тъй като от нея може да се състави мнение за дейността на МВнР по лобиране във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Тази дейност, както е очевидно, е публична дейност от първостепенно значение за външната политика на страната през последните години. Посочва се още, че в отказа липсва и каквато и да е фактическа обстановка – кои са тези трети лица, които са питани за съгласие, какви данни се съдържат в поисканите страници от договорите, та се считат за тайна. При това положение отказът се явява немотивиран, без изяснена фактическа обстановка и прецизно направени правни изводи.

Развитие пред І инстанция:
На първото съдебно заседание делото е отложено за събиране на доказателства. Впоследствие делото е разгледано в едно съдебно заседание през м. октомври 2007 г. и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С решение от 8 август 2007 г. състав на СГС отхвърля жалбата като неоснователна. В мотивите си съдиите отбелязват, че предмет на договорите са предоставянето и реализирането на лобистки услуги от трети лица. В този случай страните са равнопоставени, като търсената информация засяга възникналите по силата на сключените договори права и задължения, включително и сроковете по договорите, сумите изплатени на третите лица и основанието за плащането им. Затова, според съда, правилно административният орган е приел, че се засягат техните интереси и по силата на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ е поискал съгласието им, а след като не го е получил е отказал да предостави поисканата информация.

Касационна жалба:
Решението на СГС е обжалвано пред ВАС. В жалбата е посочено, че незаконосъобразно СГС е приел, че абсолютно публични данни като наименованието на търговски дружества и държавни органи и техните представители са недостъпни за обществото. Едва ли има съмнение, че точно такива данни се съдържат на титулната и последната страница на визирания от журналистката договор. Това са разумните очаквания за съдържанието на един нормален договор. Изтъква се още, че СГС изобщо не е обсъдил въпроса, че договорът е заплатен със средства от държавния бюджет, от което следва, че третите лица са задължени субекти относно информацията, свързана с дейността им, финансирана от държавния бюджет.

Развитие пред ІІ инстанция:
Предстои разглеждане на делото в открито съдебно заседание през м. юни 2008 г.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP