Съдебни дела

С приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 г. се създаде не само процедурата за предоставяне на информация от публичните институции, но и правно основание за обръщане към съда в случаи на отказ или други форми на засягане на правото на гражданите.

 

От приемането на ЗДОИ до днес с помощта на юристите от Програма Достъп до Информация бяха заведени близо 500 съдебни дела. В серия от пет книги адвокатите от правния екип на ПДИ анализират и коментират съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения, от 2000 до 2012.

 

В тази секция предоставяме подробна информация за развитието по съдебните дела за достъп до информация, документи и коментар.