Анотации на дела 2007 г.

Съдебни дела за достъп до информация, водени със съдействието на ПДИ през 2007 г.
 
1. Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерство на външните работи
Информация, свързана с два договора за лобистки услуги, сключени от Министерството на външните работи (МВнР), по повод членството на Република България в Европейския съюз
 
2.Алексения Димитрова срещу Министерство на финансите
Договори между МФ и фирма Robin, Sheves, Lipkin-Shahak and Birger
 
3. Българска Медийна Коалиция срещу Съвет за електронни медии
Решения и съпътстващи документи решения за провеждане на конкурси за лицензиране на радио- и телевизионни операторив България
 
4.Българско дружество за защита на птиците срещу Министерство на икономиката и енергетиката
Информация относно процедурата за изготвяне и одобряване на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2004
– 2015 г.

5.в. "Народен глас" срещу кмет на Община Ловеч
Изразходвани суми за публикуване на обяви в местната и централната преса
 
6. Вилям Попов срещу Министъра на вътрешните работи
Копие от договор между СО - район “Банкя”, и “БКС-Иван Иванов” ЕООД, с предмет на договора “Поддържане на обществените зелени площи на територията на район „Банкя” и други документи
 
7.Генка Шикерова (bTV) срещу кмет на Община Несебър
Информация във връзка с извършваното разследване на случаи на незаконно строителство в община Несебър
 
8.Екологично сдружение “За Земята” срещу кмет на Община Сапарева баня
Достъп до информация, съдържаща се в Проекта на общия устройствен план (ОУП) и в Доклада за екологична оценка (ЕО) на ОУП на “Туристически и ски-център “Паничище-Езерата-връх Кабул”
 
9.Йордан Тодоров (в. “168 часа”) срещу министъра на вътрешните работи
Информация за отдаването под наем и последващата продажба на жилище от ведомствения жилищен фонд на министерството
 
10.Национално движение Екогласност срещу Агенция за ядрено регулиране
Приложенията към доклада, свързан с инцидента в АЕЦ "Козлодуй" от 1 март 2006 г.
 
11.Росен Босев (в. “Капитал”) срещу Правителствена информационна служба
Информация, свързана с договорите сключени с “Майкрософт” за наемането на софтуерни лицензи за нуждите на държавната администрация
 
12.Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Националната разузнавателна служба
Достъп до материали от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност (ДС) от периода 1971-1979 г., свързани с убийството на писателя Георги Марков през 1978 г. в Лондон, върху която работи.
 
13.Център за независим живот срещу Агенция за социално подпомагане
Трите имена и длъжност на лицето, определено да съставя актове за извършени нарушения и броят на издадените актове
 
14.Юрий Вълковски срещу Министъра на културата
Заповед за изготвяне проект на наредба, както и определените за това срокове