Административен съд София – област отмени мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление на сдружение „Гражданска алтернатива – Елин Пелин“ 05.12.2016 г.

Със заявлението си от сдружението поискаха информация, касаеща изработването на Общия устройствен план на община Елин Пелин.

Административен съд - Смолян отмени отказ на кмета на община Смолян  05.12.2016 г.

Кметът отказа да предостави достъп до всички моментни и месечни протоколи, съставени между 01.01.2016 и 09.05.2016. по договорите между общината и почистващите фирми „Титан клинър“ ООД  и „Еко титан груп“ АД по заявление на журналиста Зарко Маринов.

Липсата на ясни и пълни мотиви при постановяване на отказ да бъде предоставена информация представлява съществено нарушение на процесуалните правила и е основание за отмяна на решението за отказ 05.11.2016 г.

С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени отказ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да предостави информация, свързана с извършена проверка в затвора в Пазарджик. Информацията бе поискана от Тодор Гроздев – координатор на Програма Достъп до информация за област Пазарджик и старши репортер във в. „Знаме“.

Информацията изнасяни ли са цигари на български производители за Обединените арабски емирства, през кои пунктове, с какъв транспорт и какво е общото им количество не представлява нито служебна, нито статистическа, нито данъчна, нито търговска тайна 05.11.2016 г.

С този мотив Административен съд София-град отмени отказ на директора на Агенция „Митници“. Информацията бе поискана през април 2016 от Атанас Чобанов и Асен Йорданов – журналисти от сайта за разследваща журналистика „Биволъ“.

ВАС реши БНБ да предостави информация за брутния и нетен размер на възнаграждението на управителя на банката за периода октомври 2003 - юни 2014 включително 07.09.2016 г.

С решение №9592/29.08.2016 състав на Върховен административен съд отмени отказ на БНБ да предостави информация на журналистката от OFFNEWS Александра Маркарян какви са били годишният брутен и нетен размер на възнаграждението на бившия управител на банката Иван Искров за всяка календарна година, през която е бил управител.

ВАС потвърди отмяната на отказ на Министъра на околната среда и водите 07.09.2016 г.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото на Гергана Богданова срещу отказ на министъра на околната среда и водите да предостави достъп до доклади за проверки по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С008, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”.

БНТ в качеството си на задължен по ЗДОИ субект да предостави информация за дейността на РТВЦ – Пловдив 07.09.2016 г.

Това реши състав на Върховния административен съд по делото на журналистката Гергана Никленова.

Информацията, свързана със заповеди за премахване на незаконни строежи е обществена и следва да се предоставя по реда на ЗДОИ 05.08.2016 г.

До този извод стигна Административен съд – Благоевград по дело на Сдружение „Инициатива за равни възможности“.

ВАС потвърди отмяната на отказ на главния секретар на ДНСК да предостави достъп до две заповеди и доклад от извършени проверки на законността на обекти в ски-зона „Банско“ в Пирин 05.08.2016 г.

Информацията бе поискана през август 2014 от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма“.

АССГ отмени отказ на директора на Дирекция Природен парк „Витоша“ да предостави информация във връзка с изпълнението и отчетността по договора за възлагане на актуализацията на Плана за управление на парка 05.07.2016 г.

Заявлението по случая беше подадено в края на ноември 2015 от неправителствената организация Сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма – България“, като с него е поискан достъп до следната информация.

Отказ на секретаря на Столична община да предостави информация за наложените санкции на служители на общината за неспазване на наредби на Столичния общински съвет беше отменен от АССГ 05.07.2016 г.

Със заявлението си Иван Петров от София иска информация  колко пъти и какви санкции са наложени от Столична община за нарушаване на наредби на СОС през последните пет години.

АС-Благоевград отмени отказ на кмета на община Благоевград да предостави информация на „Глобал Фрейм” ООД – продуцент на телевизионното предаване „Господари на ефира” 05.07.2016 г.

Със заявлението си от дружеството искат достъп до основните параметри на договора от 2012, сключен от община Благоевград, с предмет – предоставяне на общински имоти – петна за поставяне на търговски обекти от веригата Lafka с уточнение, че представляващите предмет параметри са: брой предоставени петна, финансови условия /вкл. начин на определянето им/, срок на договора; както и информация за това  по каква процедура се е стигнало до определянето на контрагента и сключването на договора. Подаденото заявление е част от инициативата на предаването за осветляване на сделките на общините.

Началникът на НСО следва да предостави информация за охраната на Лютви Местан 05.06.2016 г.

В свое решение от 28 април 2016, АССГ реши, че началникът на НСО следва да предостави информация за мотивите и основанията за назначаване на охрана на Лютви Местан, за това вземано ли е решение за промяна на тази охрана и по какви правила работи комисията по чл. 23 от новоприетия Закон за НСО, след като редът за свикване на заседанията и правилата за нейната работа се определят с правилник, който все още не е приет. Информацията бе поискана от журналист Юлиан Христов от OFFNews.bg.

ВАС отмени решение на АССГ по случай на Ралица Петрова от "Правен свят" 05.05.2016 г.

Със заявлението си журналистката търси информация от Софийска градска прокуратура кой е наблюдаващият прокурор, разпоредил на ДАНС да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с негова среща във Виена с представител на ЕVN.

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело срещу отказ на министрите на икономиката и енергетиката 05.05.2016 г.

Отказът беше постановен по заявление на Петър Пенчев от октомври 2014 за предоставяне на копия от издадените разрешения на фирма „Видекс“ АД за трансфер на оръжия в с. Горни Лом.

ВАС потвърди  05.04.2016 г.

С тези мотиви ВАС потвърди решение на Административен съд – Ямбол за отмяна на отказ на секретаря на община Ямбол. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова от Ямбол.

Когато цел на търсена по ЗДОИ информация не са личните данни на служители, а съдържащата се обществена информация в изготвени от администрацията доклади, защитата на личните данни е неприложима като основание за отказ 05.04.2016 г.

С този мотив ВАС потвърди решение на АССГ за отмяната на отказ на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави достъп до три доклада на Главния инспекторат на Министерски съвет (МС) от извършени проверки. Информацията бе поискана от Виктор Иванов (в. "24 часа").

Отказът да се предостави информация с мотив, че същата е класифицирана без посочване на правно основание, ниво на класификация и срок на защита, е неоснователен 05.04.2016 г.

С този мотив АССГ отмени отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи (МВР) да предостави информация за делата за оперативни разработки на силови групировки и организирани престъпни групи в периода 1999 – 2001. Информацията бе поискана от Йово Николов (в. Капитал).

Искането за предоставяне на копие от документ е валидно по ЗДОИ 05.04.2016 г.

С този мотив ВАС потвърди решение на Административен съд – Ямбол за отмяна на отказ на секретаря на община Ямбол. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова от Ямбол.

Устройството на територията и спазването на законовите изисквания е част от обществения живот в страната и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи 05.04.2016 г.

С този мотив Административен съд – Варна отмени частично отказ на кмета на район „Младост“ във Варна да предостави информация за правното основание за издаването на заповеди за премахване на 61 незаконни постройки във варненския квартал „Максуда“. Информацията бе поискана от Сдружение „Инициатива за равни възможности“.

Мълчаливият отказ по заявление за достъп до обществена информация е недопустим, поради което само на това основание подлежи на отмяна 05.04.2016 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Прокуратурата на РБ да предостави информация за създаването и състава на специализирано звено „Антикорупция“. Информацията бе поискана от Красен Николов (Mediapool).

Имената на лицата, посочени в акт по назначаване за заемане на публична длъжност не са свързани с неприкосновеността на личността и личния живот 05.04.2016 г.

С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени отказ на директора на МВР Пазарджик да предостави информация за трите имена на лицата, ръководители на отделите/секторите „Пътна полиция“ (или техните еквивалентни структури) в МВР Пазарджик за периода 2000 до 2015 по заявление на журналиста Йово Николов от в. "Капитал".

Административен съд - Плевен отмени още един отказ по заявлението, подадено от журналиста Йово Николов, този път на директора на ОД на МВР – Плевен 07.03.2016 г.

И в този случай информацията за трите имена на лицата, ръководели отдели/сектори “Пътна полиция” към МВР – Плевен е отказана на основание лични данни.

Информацията за имената на ръководителите на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен за периода 2000 - 2015 е отказана незаконосъобразно, реши Административен съд – Сливен 07.03.2016 г.

Със заявление от октомври 2015, журналистът от в. „Капитал“ Йово Николов е поискал от министъра на вътрешните работи информация относно трите имена на лицата, ръководели отделите/секторите „Пътна полиция“ за всички областни дирекции на МВР за периода 2000 - 2015.

АССГ отмени отказ на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да предостави копие от проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 07.03.2016 г.

Заявлението по случая е подадено през юни 2014 от неправителствената организация Асоциация за детско развитие „Член 24“ до Министерство на труда и социалната политика.

Липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения 07.03.2016 г.

С този мотив Върховен административен съд отмени решение за отказ на министъра на околната среда и водите по заявление на Гергана Богданова.

Информацията, свързана с имената на лицето, заемащо длъжността „ръководител на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР” е обществена по смисъла на ЗДОИ 07.03.2016 г.

С този мотив  Административен съд – Стара Загора отмени решение по идентичен случай на журналиста Йово Николов, този път срещу отказ на директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора да предостави информацията за имената на ръководителите на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Стара Загора.

Задължените по ЗДОИ субекти следва да предоставят достъп до информация под формата на копия от конкретни документи 05.02.2016 г.

С този мотив състав на Административен съд – Благоевград отмени отказ на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР) да предостави копие от заповедта за определяне на служител по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в рамките на институцията, както и копие от длъжностната характеристика на този служител. Документите бяха поискани от Програма Достъп до Информация в началото на 2015.

Посочването на срок от 250 дни за предоставянето на достъп до обществена информация по конкретно заявление, фактически се явява препятствие пред достъпа до тази информация и се приравнява по същество до отказ 05.02.2016 г.

Посочването на подобен срок е извън разума и целите на закона. С този мотив Административен съд – Кюстендил отмени решение на кмета на Община Кюстендил за предоставяне на достъп до информация относно приюта за безстопанствени животни в с. Радловци, Община Кюстендил. Информацията бе поискана от Сдружение „РПЦ – На ти с природата“.

ВАС отмени частичен отказ на управителя на БНБ  05.02.2016 г.

Отказът бе да се предостави информация за методиката за определяне на възнагражденията в БНБ и за конкретно получените основно възнаграждение и бонуси от членовете на Управителния съвет (УС) и управителя на БНБ за 2014 и 2015. Информацията бе поискана от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов.

Липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до информация, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес 05.02.2016 г.

С този мотив административен съд София-област (АССО) отмени отказ на кмета на Община Божурище да предостави копия от длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация и справка за сключените от общината граждански договори в периода 2007 – 2015. Информацията бе поискана от гражданина Юлиян Методиев.

Отказът на секретаря на Столична община да предостави достъп до заповедта за организацията и контрола на документооборота и изпълнение на задачите от администрацията на Столична община е незаконосъобразен 06.01.2016 г.

Това реши състав на Административен съд София–град по делото, заведено от Иван Петров срещу решение на секретаря на Столична община, с което изрично е отказано да се предостави достъп до обществена информация по подаденото от гражданина заявление.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото на журналиста Виктор Иванов срещу отказ на председателя на ДАНС 06.01.2016 г.

Със заявление до министър-председателя на РБ, подадено през април 2014, журналистът от в. „24 часа“ Виктор Иванов иска да му бъде предоставена информация за изплатените на председателите на държавните агенции парични награди, допълнително материално стимулиране, възнаграждения за добро изпълнение на задачи, премии, допълнителни възнаграждения извън основната заплата през 2013 г., като се посочат заеманата длъжност и сумите по месеци.

Кметът на Столична община е нарушил ЗДОИ като не се е произнесъл по искане за информация, касаеща реконструкцията на подлеза на НДК, извършена през 2012 06.01.2016 г.

С решение №8011/17.12.2015 състав на Административен съд София – град отмени мълчаливия отказ на кмета на столицата по заявление за достъп до информация, подадено от Гергин Борисов, представител на гражданска интернет инициатива „Спаси София“.