12 ноември 2018 г.

До този извод стигна Административен съд София-град (АССГ) по дело на Юлиан Христов (OFFnews) срещу отказ на началника на Националната служба за охрана (НСО) да предостави информация за мотивите и основанията за назначаване на охрана на Лютви Местан през октомври 2013.

 

Информацията бе поискана в началото на 2016, а отказът на началника на НСО бе с мотив „служебна тайна“. Първоначално АССГ потвърди отказа в тази му част, но впоследствие ВАС отмени решението на АССГ в частта за потвърждаване на отказа и върна делото за ново разглеждане от друг състав на АССГ.

 

С Решение № 6171 от 26.10.2018 АССГ отмени отказа и върна преписката на началника на НСО за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че действително решението за назначаване на охрана на Местан от 24.10.2013 е било законосъобразно засекретено като служебна тайна, но отказът да бъде предоставен достъп до него е незаконосъобразен, тъй като срокът за защита на служебната тайна (6 месеца) е бил изтекъл към момента на подаване на заявлението.

 

Решението подлежи на обжалване.