12 ноември 2018 г.

До този извод стигна Административен съд Габрово по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за област Габрово и главен редактор на електронното издание sevlievo-online.com) срещу отказ на секретаря на община Севлиево да предостави информация за взаимоотношенията и плащанията между общината и PRBulgaria – столична агенция, от чието име медиите в региона получават прессъобщения.

 

Информацията бе поискана в края на април 2018, а отказът на секретаря на общината бе с неясни и противоречиви мотиви сред които, че администрацията няма задължение да отговаря на въпроси, че информацията засяга трето лице и че информацията за плащанията към въпросната агенция се съдържала в годишните финансови отчети на общината (твърдение, което не е вярно и бе категорично опровергано от счетоводна експертиза, допусната по делото).

 

С Решение № 167 от 31.10.2018 Административен съд Габрово отменя отказа и връща преписката на секретаря на община Севлиево за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че исканата информация е обществена и е налична в общината, а засягането на интересите на трето лице не може да бъде основание за отказ, тъй като е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес по § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ, която не е оборена от секретаря на общината.

 

Решението подлежи на обжалване.