Срещата в Сливен
Срещата в Сливен

Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Ямбол и Сливен на 14 и 15 юни 2016.

57 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Ямбол и Сливен се включиха в двата формата - семинар и работна среща, организирани от ПДИ.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от проучването на ПДИ на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт и рейтинга на активната прозрачност на институциите в двете области. Гергана Жулева представи и измененията в ЗДОИ от края на 2015, свързани с активното публикуване на информация онлайн.
 
Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна участниците с измененията в ЗДОИ, свързани с електронния достъп до информация, ограниченията, повторната употреба на информация от обществения сектор.
 
На срещите журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми и получиха консултации и практически съвети при търсенето на информация от адвокатите Кирил Терзийски и Александър Кашъмов.
 
Показан бе и филмът "Имам правото да знам", който илюстрира етапите в търсенето и получаването на обществена информация от органите на властта, както и казуси на НПО и журналисти, подавали заявления до различни институции, получавали откази и водили дела.
 
Повече за срещите четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец юни 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Информационни_дни_за_достъпа_до_информация_в_страната/106432/1000922016/.
 
Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".