На 12 и 13 ноември Програма Достъп до Информация организира във Враца и Монтана информационни дни в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. 110 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от двата града се включиха във форума на ПДИ.
 
Враца: дискусия за откритостта на администрацията
 
Представители на различни институции, училища, читалища, НПО,  журналисти и граждани от Враца и региона се включиха в Информационния ден „Достъп до информация“, който ПДИ  организира на 12 ноември. Първата част, свързана с практиките и проблемите на достъпа до информация, събра на семинар екип на ПДИ с тези, които прилагат ЗДОИ и имат задължения по него. „Възможността да си „сверим часовниците“ по отношение на неотменното право на обществена информация, е изключително ценна“, заяви главният секретар на Община Враца Иван Жеков. Той подчерта, че като ръководител на най-голямата администрация в областта има пряк интерес да провери покрива ли структурата, която ръководи, стандартите и изискванията по ЗДОИ. Като критерии за обективна оценка, той посочи годишните доклади на ПДИ за състоянието на достъпа до информация и рейтингите на фондацията за активната прозрачност на институциите.
Концепцията за активната прозрачност на институциите, както и развитията и предизвикателствата в тази област представи изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Тя даде „зелена светлина“ за дискусия по темата като поясни, че срещите с тези, които имат задължениe да предоставят информация, и обсъждането на практическите проблеми при осигуряването на достъпа до нея, помагат за утвърждаване правото на информираност и подобряване на системата за откритост на администрацията.
В дискусионната част се включи Валя Кръстева, журналист и представител на местна НПО, която сподели случай с подадено заявление до Община Враца за договорите на кметството с физически лица, както и доколко е основателно да се иска съгласието им за предоставяне на търсената информация. Широко обсъждане предизвика и проблем, поставен от представители на Община Козлодуй. Те попитаха, дали извън заседанията на общинския съвет,  членовете му имат привилегията да получават информация от кмета само с устно запитване или следва да минат по общия ред с писмена заявка. Своите въпроси имаха и деятели, които се интересуваха каква информация са задължени да публикуват читалищата на интернет страниците си. Проблемът със събирането на ЕГН-а на деца без съгласието на родителите им бе поставен от кариерен консултант, работещ по европейски проект в сферата на образованието.
Втората част на Информационния ден срещна екипа на ПДИ с представители на регионални и централни медии. Адвокатите от ПДИ Кирил Терзийски и Дарина Палова дадоха практически насоки за ползването на публичните регистри, при изготвянето на заявления за достъп и за тактиките за успешно търсене на информация. Журналисти поставиха за дискусия проблеми, свързани с липсата на информация за работата и вземането на решения от колективните органи на местното самоуправление, каквито са комисиите към общинските съвети.
 
Монтана: ЗДОИ работи, но трябват санкции за отказите
 
В залата на Младежкия дом в Монтана пред представители на регионалната и местна администрация, неправителствени организации, граждани и журналисти експерти от ПДИ представиха проблеми и практики по прилагането на ЗДОИ. Засега в електронните страници на различните ведомства, с изключение на областните управи, има разнобой и би било добре да бъде създаден единен модел за подредба на информацията, който да улеснява търсещите, предложи изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Тя направи преглед на активната прозрачност на институциите и представи рейтинга на общините и държавните институции в региона. Все още съществуват проблеми с предоставянето на информация по електронен път, част от представителите на общините смятат, че това не е задължително, стана ясно на срещата. Затова вероятно в следващите промени на закона изрично следва да се запише, че електронният достъп до информация е задължение на институциите, заяви адвокат Кирил Терзийски. Разисквано бе и трябва ли да се предоставят доклади за оценки на въздействие върху околната среда, които са резултат от работа на научни колективи, без съгласието на възложителите. Тези документи носят важна обществена информация и подлежат на обществено обсъждане, така че предоставянето им е задължително, поясниха експертите. Дискусия предизвика завърналата се напоследък практика регионални звена на централни ведомства да отказват информация, като препращат гражданите и журналистите към централните си ръководства. Законът е категоричен, че териториалните звена са задължени по закон да предоставят информация и отказът е нарушение, което може да се преследва и по съдебен път, напомниха от ПДИ.
Адвокат Дарина Палова представи пред журналистите и представители на НПО в областта практически съвети при подготовка на заявления за достъп. Въпреки че българският Закон за достъп до информация не е сред най-добрите, той е на 38-то място в рейтинга на 95 закони за достъп до информация, има с какво да се гордеем. Все повече граждани и организации подават заявления по ЗДОИ и на практика разширяват диалога между институциите и обществото, практиките се развиват и прозрачността са увеличава, заяви Гергана Жулева.  При следващите промени на закона да се създаде длъжността информационен комисар, който да бди за спазване на нормите, и да се въведат санкции за отказ от предоставяне на информация, предложиха участници в срещата.
 
Информацията подготвиха
Иван Антонова, Любомир Йорданов и Николай Нинов
 
Снимки от информационните дни вижте в нашата Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/108389/.
 
Информационните дни се провеждат в рамките на проекта Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.