Срещата в Търговище
Срещата в Търговище

Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Търговище и Разград на 27 и 28 октомври 2016.
 
54 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от двата града взеха участие.


Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна участниците с измененията в ЗДОИ, свързани с електронния достъп до информация, ограниченията, повторната употреба на информация от обществения сектор.
 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи и измененията в ЗДОИ от края на 2015, свързани с активното публикуване на информация онлайн. Тя представи резултатите от проучването на ПДИ на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт и рейтинга на активната прозрачност на институциите в двете области.
 
Адвокат Кирил Терзийски от ПДИ разясни процедурата за предоставяне на информация, като даде примери от практиката.
 
На срещите журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми и получиха консултации и практически съвети при търсенето на информация от адвокатите Кирил Терзийски и Александър Кашъмов.
 
Повече за срещите четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец октомври 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Информационни_дни_за_достъпа_до_информация_в_страната/109831/1000344196/.
 
Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".