Информационни дни - Пловдив


На 19 и 20 март 2014 Програма Достъп до Информация организира в Пазардзик и Пловдив информационни дни в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. 60 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от двата града се включиха в информационните дни на ПДИ.

Пазарджик: Дълг на администрацията е да осигури прозрачност на своята работа
 
Представители на териториалните звена на държавната администрация, общини, НПО, журналисти и граждани участваха в Информационния ден "Достъп до информация", организиран в Пазарджик от екип на ПДИ на 19 март. „Безценни са усилията, които полага ПДИ в законотворчеството, за да облекчи взаимодействието между държавните институции и гражданите”, заяви зам.-областният управител на Пазарджик Диана Варникова-Милчева. Според нея дълг на държавната администрация е да осигури прозрачност на своята работа и достъп до информация.
 
В семинара „Достъп до информация – практика и проблеми” бяха поканени представители на държавните и общински администрации. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи дейността на организацията. Участниците бяха запознати с резултатите от гражданския одит на активната прозрачност. Изследването на ПДИ е проведено в периода 03.02 - 03.03.2014. Методологията на проучването включва подаване на 535 заявления с искане за копие на последния за 2013 договор за обществена поръчка. Оценени са 17 министерства, 28 областни управи, 151 териториални звена на централната изпълнителна власт, 66 държавни комисии и агенции, 7 независими органи, НОИ, НЗОК и 264 общини. С най-висок рейтинг от регионалните звена на държавните институции в Пазарджик е Регионалната инспекция по околната среда и водите. От общините Ракитово, Стрелча, Велинград и Лесичово са предоставили информацията в срок, след срока са го направили Пещера и Пазарджик, мълчалив отказ има от Белово, Брацигово и Септември, а отказ - от Община Панагюрище. Все още има администрации, които смятат, че в някои случаи не следва да предоставят информация по електронен път и въпреки че има произнесени от ВАС съдебни решения в тази посока, продължават да не го правят, с мотива, че не е уредено в закона, коментира Гергана Жулева. Въпреки това има и институции, които отговарят в срок и чиято работа е добре организирана и техният процент постепенно нараства. Заявления подават най-вече хора, които се занимават с разследвания и търсят повече информация от публикуваната в интернет, поясни Гергана Жулева. Тя посочи още, че нивото на финансова и оперативната прозрачност е ве още твърде ниско.
 
Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи рамката на ЗДОИ заедно с казуси и съдебна практика, спирайки се особено на "мълчаливите откази", както и на успешните казуси през 2013, сред които публикуване на договори с медии, документите от разработката "Галерия" и за инцидента в Кербала.
 
В хода на дискусията възникнаха множество въпроси. От регионалните звена на държавните администрации се интересуваха как се практикува с гражданските договори, предоставя ли се достъп до тях и до каква част от съдържанието. От институциите бе отправено питане за предоставяне на информация по подадени при тях жалби и сигнали, както и трябва ли да се свалят от сайтовете декларации за конфликт на итереси на бивши служители. В работната среща със заявители по ЗДОИ активно участие взеха представители на НПО и медии. Александър Кашъмов направи обзор на търсената от журналисти информация през 2013, като тя е била свързана с политици и тяхната дейност, разследвания и съдебна система. Практически съвети при подготовка на заявление за достъп до информация предостави Фани Давидова, юрист в правния екип на ПДИ. Сред дискутираните проблеми бяха откази на информация от общински администрации към журналисти. С представители на неправителствени организации бе обсъдена възможността да бъде изискан по ЗДОИ протокол от среща на кмет с граждани. Предоствени бяха и консултации на граждани по възникнали съдебни казуси.
 
Пловдив: Хората да получават по-лесно отговор на въпросите си

Община Асеновград води класацията по прозрачност сред администрациите в Пловдивска област. На дъното е Община Садово, която заема и последното място в рейтинга на българските общини по откритост към гражданите. Това става ясно от последното проучване на ПДИ. Данните бяха оповестени от Гергана Жулева на семинар на 20 март в Пловдив, на който присъстваха журналисти и представители на редица институции. Форумът откри зам.-кметът на Пловдив Георги Титюков. "Надявам се ведомствата да стават все по-отворени и хората да получават по-лесно отговор на въпросите си", заяви той в приветствието си към участниците.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева обясни, че проучването на прозрачността на учрежденията е направено след наблюдение на интернет страниците на държавни институции и на подадени електронни заявления до тях.
Най-много мълчаливи откази е имало от Пловдивска област. Резултатите от изследването сочат, че от държавните ведомства в региона най-непрозрачна е Областната дирекцията на МВР. Тя е събрала едва 10,6 точки. Районната инспекция по опазване на околната среда е с 54, 4 т., а "Басейнова дирекция" - с 47, 6. Интерес сред представителите на медиите предизвика работната среща със заявители по ЗДОИ, на която Александър Кашъмов разкри тактики, с които журналистите по-лесно да получат исканите от тях данни. "Често пъти начинът, по който е написано заявлението за достъп, е решаващ за предоставяне на информация. Много важно е и кого се пита", посочи ръководителят на правния екип на ПДИ. Колежката му Фани Давидова допълни, че задължително трябва да присъстват трите имена на заявителя, както и адресът му. Липсата на контакт може да бъде причина за отказ на информация. От пловдивската община поставиха въпроса как трябва да се процедира при положение, че не могат да предоставят на гражданин документ във формат А1, тъй като не разполагат с такъв принтер. "При липса на техническа възможност администрацията е в правото си да откаже информацията в исканата форма, за която няма техническа възможност но да покани заявителя да я прегледа на място", коментираха от ПДИ.
 
Снимки от информационните дни в Пазарджик и Пловдив вижте в нашата Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/105501/.
 
Информационните дни се провеждат в рамките на проекта Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.