Платени обучения за неправителствени организации
по
законодателството за достъп до обществена информация и
ограниченията на правото на достъп в България от ФОНДАЦИЯ
ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, София

Цели на обученията:

Обучение за обучители
Участниците да придобият знания и умения за представяне на значението на свободата на информацията за общественото участие в политики в различни области и граждански контрол на дейността на институциите.

Обучения за практици:
Да придобият практически умения за използване на процедурите на Закона за достъп до обществена информация.

Предлагани теми на лекциите в рамките на обученията:
1. Историята на правото на свобода на информация и правото на достъп до информация.
2. Стандарти в областта на правото на достъп до информация на Съвета на Европа и Европейския съюз.
3. Българското законодателство в областта на достъпа до информация: принципи, основни понятия, процедури и съдебен контрол.
4. Българското законодателство за ограниченията на правото на информация.
5. Достъп до информация в областта на околната среда.
6. Успешни практики при търсенето на информация на основата на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
7. Основни уроци от съдебната практика по ЗДОИ.

Лектори и водещи на практическите обучения
Лекторите на Програма Достъп до Информация имат натрупан през годините опит в провеждането на обучения на различни групи търсещи информация.

Формат
1. Лекции.
2. PowerPoint представяне.
3. Практически упражнения
4. Консултации по конкретни казуси на участниците.
 
Продължителност
Тридневно обучение за желаещи да провеждат обучения по правото на достъп до
информация.
Еднодневно обучение за практици.

Материали за участниците
1. Дневен ред;
2. Пособие за обучители по правото на достъп до информация – по заявка за желаещите да получат този тип обучение.
3. Наръчник „Как да получим достъп до информация”;
4. Съдебна практика по ЗДОИ 2005 – 2008 г. (книга) – на цена от 14 лв., по заявка

Необходими технически средства
1. Екран.
2. Преносим компютър за PowerPoint представянията.
3. Мултимедиен прожектор
4. Достъп до Интерент

Цена на обученията
Цената на обученията се формира на основата на цената на отделните компоненти:
Организация, координация и подготовка на провеждането;
Размножаване на материалите;
Подготовка и изнасяне на лекциите;
Подготовка и водене на практическите казуси и правни консултации по казуси на участниците.

Конкретната цена на обучението се договаря в зависимост от желанието на
участниците за неговото съдържание.