Платени обучения за журналисти
по
законодателството за достъп до обществена информация и
ограниченията на правото на достъп в България предлагани от
ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, София

Цели на обученията

Участниците да придобият практически умения за използване на процедурите на закона за достъп до обществена информация

Предлагани теми на лекциите в рамките на обученията:
1. Историята на правото на свобода на информация и правото на достъп до информация.
2. Стандарти в областта на правото на достъп до информация на Съвета на Европа и Европейския съюз.
3. Българското законодателство в областта на достъпа до информация: принципи, основни понятия, процедури и съдебен контрол.
4. Българското законодателство за ограниченията на правото на информация.
5. Успешни тактики при търсенето на информация на основата на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от журналисти.
6. Основни уроци от съдебната практика по ЗДОИ.

Лектори и водещи на практическите обучения
Лекторите на Програма Достъп до Информация имат натрупан през годините опит в провеждането на обучения на различни групи търсещи информация

Формат
1. Лекции.
2. PowerPoint представяне.
3. Консултации по казуси на участниците

Продължителност
Осем часов блок, включващ две кафе паузи по 30 минути и 1 час обедна почивка.

Материали за участниците
1. Дневен ред;
2. Наръчник „Как да получим достъп до информация”;
3. Съдебна практика по ЗДОИ 2005 – 2008 г. ( книга) – на цена от 14 лв., по заявка

Необходими технически средства
1. Екран;
2. Преносим компютър за PowerPoint представянията;
3. Мултимедиен прожектор;
4. Достъп до интернет.

Цена на обученията
Цената на обученията се формира на основата на цената на отделните компоненти:
Организация, координация и подготовка на провеждането;
Размножаване на материалите
Подготовка и изнасяне на лекциите
Подготовка и водене на практическите казуси и правни консултации по казуси на участниците.

Конкретната цена на обучението се договаря в зависимост от желанието на участниците за неговото съдържание.