Достъп до информация


89 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Благоевград и Кюстендил се включиха в Информационните дни, проведени от ПДИ съответно на 29 и 30 май 2014.
 
Благоевград: Магистрати и държавни служители
научиха повече за ЗДОИ
 
Мълчаливите откази по ЗДОИ са недопустими. Институциите са длъжни да уведомят заявителите за мотивите за отказа си. Това подчерта изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева на семинара „Достъп до информация – практики и проблеми” на 29 май в Червена зала на Американския университет. Магистрати и представители на регионалните структури на държавни ведомства научиха повече за правата и задълженията си по Закона за достъп до обществена информация от Гергана Жулева и Александър Кашъмов, ръководител на правния отдел на ПДИ. Сред присъстващите бяха областният управител Муса Палев, заместникът му Костадин Дурчов, председателят на общинския съвет Радослав Тасков, ръководителите на Окръжен съд – Катя Бельова, на Окръжна прокуратура – Христо Георгиев и на ОД МВР – Благоевград – комисар Георги Костов. Интерес към събитието проявиха и преподавателките по право от Казахстан – Гулман Базарова и Жанна Уалиева.
 
Във фондацията се занимават с този закон от 17 години, приоритет са подпомагането на гражданите и образоването на служителите в институциите. Държавните служители бяха запознати с любопитни казуси от съдебната практика по прилагането на ЗДОИ. Добрата новина е, че в България през 2000 едва 3% са познавали закона, през 2010 – 45%, а по подадени заявления на глава от населението сме на първите места. Адвокат Кашъмов обясни на присъстващите, че при надделяващ обществен интерес те трябва да информират обществото, това трябва да е приоритет за тях. „Не всички имаме опит в тази материя. Затова срещите са с ПДИ са много полезни, разчитаме и занапред на вашите консултации”, споделиха пиари на институции в Благоевград. Стана ясно, че един от най-добрите примери за активна прозрачност е Община Банско, която е на трето място в Рейтинга на активната прозрачност. „Признанието на ПДИ ни радва. Догодина ще се борим да сме първи”, заяви зам.-кметът на Банско Александър Мацурев. Други две общини в Пиринския край обаче са на опашката – Кресна е на 262 място, а Белица на предпоследното 263 място. 
 
Следобед се проведе и работна срещу с граждани, журналисти и представители на неправителствени организации. Адвокатите Александър Кашъмов и Дарина Палова разясниха какви тактики и публични регистри да ползват. Те дадоха и практически съвети как се подготвя заявление за достъп до обществена информация. В края на срещата консултираха желаещите по различни въпроси, свързани с прилагането на закона.
 
Кюстендил: Предложения за промени в ЗДОИ
 
Информационният ден „Достъп до информация” се състоя в Кюстендил на 30 май в Областна администрация. В него участваха представители на местните медии, общинската и държавна администрации, НПО, граждани. Идеята на инициативата, организирана от ПДИ, беше да се запознаят търсещите информация и представителите на институциите, които следва да я предоставят, с проблемите и практиките в прилагането на Закона за достъп до обществена информация и състоянието на прозрачност на институциите. Обсъдени бяха и предложения, свързани с промени в сега действащия закон. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи последните данни от проучването за прозрачността на институциите, извършено през февруари 2014. Екип на ПДИ е прегледал и оцененил 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването са подадени и 535 електронни заявления с искане за предоставяне на информация. Интерес сред участниците в дискусията предизвика класацията на база изследването, според която Община Кюстендил е на 192 място от 264 общини по състояние на активна прозрачност. Рейтингът на общината е 26.7 точки при максимален  82.4, поясни Гергана Жулева. С най-висок рейтинг в страната е Община Добрич, а сред първите 50 са и общините в Кюстендилска област - Кочериново, Рила, Невестино. Община Дупница е класирана на 239 място, стана ясно още по време на срещите. Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006  насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път, разясни Гергана Жулева. Любопитно за медиите бе и движението по делото на пет общини в страната, които чрез ПДИ оспорват разпределението на средства от инвестиционната програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите”. С хода на делото ги запозна ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов. Дарина Палова даде практически съвети при подготовката на заявлението за достъп до информация.
 
Областният управител на Кюстендилска област Иван Каракашки, който откри семинара с представителите на институциите, също потърси съвет по отношение на честите заявления, постъпващи в областната администрация и представи вижданията си относно евентуални промени в ЗДОИ. Експертите на ПДИ отговориха и на конкретни запитвания по казуси, поставени от Регионалния инспекторат на образованието и Регионалното управление „Социално осигуряване”.
 
Публикацията подготвиха
Владимир Симеонов, Елица Иванова и Николай Нинов
 
Снимки от Информационни дни в Благоевград и Кюстендил вижте в нашата Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/106159/.
 
Информационните дни се провеждат в рамките на проекта Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.