Семинари по ЗДОИ във Варна и Бургас


Семинарът във Варна

На 11 и 12 май 2017 , екип на ПДИ проведе два семинара „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение” в градовете Варна и Бургас.
 
Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на организацията. Те представиха Закона за достъп до обществена информация, като акцентираха върху измененията, влезли в сила през 2016 – процедури по разглеждане на заявления, задължения за активно публикуване, ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
Семинарът във Варна се проведе в Конферентната зала на хотел "Одесос", а в Бургас - в Бизнес инкубатор Бургас.
 
Повече информация и снимки от проведените срещи във Варна и Бургас четете в предстоящия брой на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за май 2017.

Семинарите се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".