Платени семинари по ЗДОИ в страната

През 2017 ПДИ проведе 6 платени семинара за служители от общинска администрация и регионални структури на изпълнителната власт в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България".

 

Семинарите "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение" се проведоха в градовете Шумен (15 март 2017), Русе (16 март), Добрич (20 април), Силистра (21 април), Варна (11 май) и Бургас (12 май).

 

Общо 80 представители на местни и регионални администрации взеха участие в обучителните семинари.