Обучителен модул за служители в администрацията

Платени обучения за служители от администрацията
по
законодателството за достъп до обществена информация и
ограниченията на правото на достъп в България, предлагани от
ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, София

Цели на обученията:

Обучения за новопостъпили служители, отговарящи по ЗДОИ

1. Да придобият знания по международните стандарти, стандартите на Съвета на Европа и Европейския съюз в областта на достъпа до информация
2. Да придобият знания по българското законодателството в областта на достъпа до информация и по специално: Закона за достъпа до информация и законите
свързани с ограниченията на правото на информация
3. Да се запознаят с задълженията за активно публикуване според последните промени в законодателството
4. Да се запознаят с методите на наблюдение на прилагане на закона и резултати от целенасочени наблюдения.
5. Да се запознаят със съдебната практика по ЗДОИ
6. Да придобият практически умения за изпълнение на процедурата по ЗДОИ при работа със заявления.
7. Да придобият практически умения за решаване на проблемни казуси от гледна точка на преобладаващ обществен интерес

Обучения за служители, отговарящи за работа по ЗДОИ с предишен опит

1. Да се запознаят със задълженията за активно публикуване според последните промени в законодателството
2. Да се запознаят със уроците от съдебната практика по ЗДОИ
3. Да се запознаят с методите на наблюдение на прилагане на закона и резултати от целенасочени наблюдения.
4. Да придобият практически умения за изпълнение на процедурата по ЗДОИ при работа със заявления.
5. Да придобият практически умения за решаване на проблемни казуси от гледна точка на преобладава обществен интерес

Предлагани теми на лекциите в рамките на обученията:
1. Историята на правото на свобода на информация и правото на достъп до информация.
2. Стандарти в областта на правото на достъп до информация На Съвета на Европа и Европейския съюз.
3. Българското законодателство в областта на достъпа до информация: принципи, основни понятия, процедури и съдебен контрол.
4. Българското законодателство за ограниченията на правото на информация.
5. Изменения в закона за достъп до обществена информация – предизвикателства, нови задължения, преобладаващ обществен интерес.
6. Моделна страница в Интернет според изискванията на ЗДОИ
7. Отчетност и оценка на прилагането на ЗДОИ.
8. Основни уроци от съдебната практика по ЗДОИ.
9. Как да подходим при решаване на проблемни казуси?

Лектори и водещи на практическите упражнения
Лекторите на Програма Достъп до Информация имат уникален опит в провеждането на обучения по правото на достъп до информация и в работа по конкретни казуси свързани с упражняването на това право.

Формат
1. Лекции.
2. PowerPoint представяне.
3. Практически упражнения по хипотетични казуси
4. Обсъждане на реални казуси по желание на участниците

Продължителност
Обучение за новопостъпили служители,отговарящи по ЗДОИ - тридневно
Обучение за измененията в законодателството -
Осем часов блок, включващ две кафе паузи по 30 минути и 1 час обедна почивка.

Материали за участниците в обученията
1. Дневен ред
2. Наръчник за администрация „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация”;
3. Съдебна практика по ЗДОИ 2005 – 2008 г. ( книга) – на цена от 14 лв., по заявка

Необходими технически средства
1. Екран.
2. Преносим компютър за PowerPoint представянията.
3. Мултимедиен прожектор
4. Достъп до Интернет

Цена на обученията
Цената на обученията се формира на основата на цената на отделните компоненти:
Организация, координация и подготовка на провеждането;
Размножаване на материалите;
Подготовка и изнасяне на лекциите;
Подготовка и водене на практическите казуси и правни консултации по казуси на участниците.
 
Конкретната цена на обучението се договаря в зависимост от желанието на участниците за съдържанието на обучението.