Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов бяха лектори в две еднодневни обучения по Закона за достъп до обществена информация за служители от администрацията на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на правосъдието.
 
25 служители от различни дирекции на МВР взеха участие в проведеното в София на 9 юни 2016 обучение. Организираното от Министерство на правосъдието обучение се проведе на 16 юни 2016 в Благоевград и в него взеха участие 40 служители от различни дирекции. 
 
Участниците в обученията бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация. Експертите на ПДИ представиха Закона за достъп до обществена информация с фокус върху измененията, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограниченията на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
Всички участници получиха петото издание на Наръчника „Как да получим достъп до информация?“.