Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016

Седми практически курс "Достъп до информация и обществени комуникации" за студенти в департамент "Медии и комуникация", НБУИнформационни уебинари за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти в 26 области на БългарияОбучение за служители от Агенция "Митници"-2019Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR) Платени семинари по ЗДОИ в странатаОбучение за служители от ДАНС-2016Обучение за служители от КЕВР-2016Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016Обучение за служители от Фонд "Земеделие" - 2016Обучение на служители от АДФИ 2016Обучение за директори на училища и детски градина – януари 2016Обучение на служители от ДАЗД 2014Информационни дни "Достъп до информация" в странатаУчебно посещение на делегация от Украйна 2012Платени обучение по законодателството за достъп до информация
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов бяха лектори в две еднодневни обучения по Закона за достъп до обществена информация за служители от администрацията на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на правосъдието.
 
25 служители от различни дирекции на МВР взеха участие в проведеното в София на 9 юни 2016 обучение. Организираното от Министерство на правосъдието обучение се проведе на 16 юни 2016 в Благоевград и в него взеха участие 40 служители от различни дирекции. 
 
Участниците в обученията бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация. Експертите на ПДИ представиха Закона за достъп до обществена информация с фокус върху измененията, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограниченията на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
Всички участници получиха петото издание на Наръчника „Как да получим достъп до информация?“.