Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Обучения
Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) се прилага от 25 май 2018 и поражда редица нужди от промяна в някои практики на администраторите и обработващите лични данни.

 

Програма Достъп до Информация разработи програма за обучение по новия режим за защита на личните данни, насочено към представители на неправителствени организации.

 

Предстои да излезе Наръчник „Защита на личните данни“, насочен към неправителствените организации. Автори са адвокатите от правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.

 

При проявен интерес екипът на ПДИ планира да проведе още обучения за защита на данните за заинтересованите групи.