Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Обучения
Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Обучение за НПО

 

GDPR Trainings
Снимка: Български Дарителски форум, Фейсбук

Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) ще бъде прилаган от 25 май 2018 и поражда редица нужди от промяна в някои практики на администраторите и обработващите лични данни. Поради тази причина Българския Дарителски форум покани Програма Достъп до информация да проведе обучение по новия режим за защита на личните данни, насочено към представители на членовете на форума. Обучението бе проведено на 20 март 2018 в централа на Райфайзен банк.

 

В първата част Александър Кашъмов (ръководител на правния екип на ПДИ) и Стефан Ангелов (юрист в ПДИ) представиха преглед на историята на защитата на личните данни и промените на правилата в българския контекст. Втората част бе съсредоточена върху практическите аспекти на промените и какви конкретни мерки трябва да вземат администраторите на лични данни в България. Важна особеност е, че Законът за защита на личните данни не е хармонизиран с новия регламент и се пораждат някои противоречия, а двата нормативни акта ще се прилагат успоредно Разгледани бяха следните теми:

 

1.      История на регулацията за защита на личните данни

2.      Принципи за защита на личните данни

3.      Основни понятия: лични данни, обработване и др.

4.      Основания и цели на обработването на лични данни

5.      Права на субекта на данните

6.      Задължения за администраторите на лични данни

7.      Вътрешна документация на администраторите

8.      Задължения за уведомяване

7.      Санкции

8.      Въпроси и отговори.

 

Обучението мина при висок интерес и често преминаваше в свободна дискусия. Бяха обсъдени и практически въпроси от участниците.