Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) се прилага от 25 май 2018 и поражда редица нужди от промяна в някои практики на администраторите и обработващите лични данни.

 

Програма Достъп до Информация разработи програма за обучение по новия режим за защита на личните данни, насочено към представители на неправителствени организации.

 

През ноември 2018, съвместно с Български център за нестопанско право, ПДИ изготви наръчник „Защита на личните данни“, насочен към неправителствените организации. Автори са адвокатите от правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.

 

При проявен интерес екипът на ПДИ планира да проведе още обучения за защита на данните за заинтересованите групи.