Обучение на служители от АДФИ 2016

На 23 март 2016 г. Фондация Програма Достъп до Информация проведе обучителен семинар за служители от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“.
 
Семинарът се проведе в сградата на АДФИ, а лектори бяха Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ и Александър Кашъмов – ръководител на правния екип.
 
 20 служители от администрацията на АДФИ се запознаха с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация.
 
Подробно беше представен Законът за достъп до обществена информация с акцент върху измененията в ЗДОИ, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
Всички участници получиха петото издание на Наръчника „Как да получим достъп до информация?“.