Обучение за служители от Фонд "Земеделие" - 2016

На 7 април 2016 г. Фондация Програма Достъп до Информация проведе обучение за служители от Държавен фонд "Земеделие" по Закона за достъп до обществена информация.
 
Семинарът се проведе в сградата на Държавен фонд "Земеделие", а лектори бяха Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ и Александър Кашъмов – ръководител на правния екип.
 
Участниците бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация.
 
Подробно беше представен Законът за достъп до обществена информация с акцент върху измененията в ЗДОИ, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.