Обучение за служители от ДАНС-2016

На 14 декември 2016 Фондация Програма Достъп до Информация проведе обучение за служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ по Закона за достъп до обществена информация.
 
Лектори бяха Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ и Александър Кашъмов – ръководител на правния екип.
 
Участниците бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация.
 
Подробно беше представен Законът за достъп до обществена информация с акцент върху измененията в ЗДОИ, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
През 2016 експертите на ПДИ проведоха специализирани обучения по прилагане на ЗДОИ за директори на училища и детски градини (организирано от РААБЕ България ООД във Варна на 21.01), служители от Агенция за държавна финансова инспекция (23.03), Фонд „Земеделие“ (07.04), Министерство на вътрешните работи (09.06), Министерство на правосъдието (16.06) и Комисията за енергийно и водно регулиране (3-4.11).
 
Над 160 представители на регионална и местна администрация, НПО, журналисти и граждани също бяха запознати с измененията в ЗДОИ по време на информационни дни "Достъп до информация", които ПДИ проведе в градовете Смолян (13.05), Стара Загора (18.05), Ямбол (14.06), Сливен (15.06), Търговище (27.10), Разград (28.10) през 2016 г.