Обучение за служители от ДАНС-2016

Седми практически курс "Достъп до информация и обществени комуникации" за студенти в департамент "Медии и комуникация", НБУИнформационни уебинари за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти в 26 области на БългарияОбучение за служители от Агенция "Митници"-2019Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR) Платени семинари по ЗДОИ в странатаОбучение за служители от ДАНС-2016Обучение за служители от КЕВР-2016Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016Обучение за служители от Фонд "Земеделие" - 2016Обучение на служители от АДФИ 2016Обучение за директори на училища и детски градина – януари 2016Обучение на служители от ДАЗД 2014Информационни дни "Достъп до информация" в странатаУчебно посещение на делегация от Украйна 2012Платени обучение по законодателството за достъп до информация
На 14 декември 2016 Фондация Програма Достъп до Информация проведе обучение за служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ по Закона за достъп до обществена информация.
 
Лектори бяха Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ и Александър Кашъмов – ръководител на правния екип.
 
Участниците бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация.
 
Подробно беше представен Законът за достъп до обществена информация с акцент върху измененията в ЗДОИ, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
През 2016 експертите на ПДИ проведоха специализирани обучения по прилагане на ЗДОИ за директори на училища и детски градини (организирано от РААБЕ България ООД във Варна на 21.01), служители от Агенция за държавна финансова инспекция (23.03), Фонд „Земеделие“ (07.04), Министерство на вътрешните работи (09.06), Министерство на правосъдието (16.06) и Комисията за енергийно и водно регулиране (3-4.11).
 
Над 160 представители на регионална и местна администрация, НПО, журналисти и граждани също бяха запознати с измененията в ЗДОИ по време на информационни дни "Достъп до информация", които ПДИ проведе в градовете Смолян (13.05), Стара Загора (18.05), Ямбол (14.06), Сливен (15.06), Търговище (27.10), Разград (28.10) през 2016 г.