Обучение за директори на училища и детски градина – януари 2016

Изпълнителният директор, Гергана Жулева и ръководителят на правния екип, Александър Кашъмов бяха лектори в специализирано обучение за директори на училища и детски градини по прилагане на Закона за достъп до обществена информация, организирано от РААБЕ БЪЛГАРИЯ ООД. Обучението се проведе на 21 януари 2016 г.  във Варна в професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.
46 директори и помощник директори от училища и детски градини от Варна и областта бяха подробно запознати със Закона за достъп до обществена информация и последните изменения, влезли в сила на 12 януари 2016.
 
Всички участници получиха петото издание на Наръчника „Как да получим достъп до информация?“.