Фондация Програма Достъп до Информация
Лектории водещи на специализираните обученияпо законодателството, свързано с достъпа до информация /p>
 
Лекторите на Програма Достъп до Информация имат уникален опит в провеждането на обучения по правото на достъп до информация и в работа по конкретни казуси свързани с упражняването на това право.

 

Гергана Жулева Гергана Жулева, Изпълнителен Директор на ПДИ.
Д-р Герргана Жулева е инициатор, един от основателите и настоящ изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ). Гергана Жулева е професионално свързана с достъпа до информация от 1995 г. Автор е на множество публикации, посветени на свободата на информацията. Тя е член на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network), член на редакционния съвет на http://freedominfo.org/, член на консултативния съвет на Access-Info Europe и на Privacy International.

Д-р Жулева е експерт на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тя е лектор в специализирани обучения за администрация, журналисти и НПО в България и в чужбина, както и в открити лекции за студенти от факултет „Масови комуникации“ в Нов български университет и специализанти в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.
Александър Кашъмов Александър Кашъмов, юрист, ръководител на правния екип на ПДИ
Адвокат. Завършил е право и философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в областта на човешките права и по-специално правото на достъп до информация от 1997 г. Носител на наградата "Адвокат на годината" за 2008 г., връчвана от списание "Правен свят".
Обучител по свобода на информацията – законодателство и практики – в обучения за държавни служители, НПО и журналисти. Член е на Етичната комисия за електронни медии, Управителния съвет на фондация “Български адвокати за правата на човека”, Световната асоциация на юристите. Участва като съ-автор в изданията на ПДИ – годишни доклади, наръчници за граждани и администрация по прилагането и използването на Закона за достъп до обществена информация, включително е автор на част първа на книгата “Съдебни дела по ЗДОИ”, и съавтор на части втора, трета и четвърта. Като експерт в областта на свободата на информацията, Александър Кашъмов е участвал като лектор в множество международни  конференции, обучения и срещи.
Дарина Палова Дарина Палова, юрист в правния екип на ПДИ
Адвокат. Завършила право в СУ "Св Климент Охридски".
Предоставя Правна помощ в случаи на търсене и отказ от информация. Автор е на правни коментари и анализи на българското законодателство. Лектор в семинари и обучения по свобода на информацията.
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски , юрист в правния екип на ПДИ
Адвокат. Завършил право в СУ "Св Климент Охридски".
Обучител по свобода на информацията – законодателство и практики – в обучения за държавни служители, НПО и журналисти. Съавтор е на изданията на ПДИ – годишни доклади, наръчници за граждани и администрация по прилагането и използването на Закона за достъп до обществена информация, включително и книгата “Съдебни дела по ЗДОИ” - част втора, трета и четвърта. Предоставя правни консултации, включитвлно представителство в съда, в случаи на търсене и отказ на информация на граждани и организации, потърсили правна помощ от ПДИ; коментира ежемесечно случаи на отказ за предоставяне на информация, изпращани от координаторите на ПДИ в страната за правен съвет. Автор е на становища върху нормативни актове в българското законодателство.