Лектории водещи на специализираните обучения по законодателството, свързано с достъпа до информация и защитата на личните данни
 
Лекторите на Програма Достъп до Информация имат богат и дългогодишен опит в провеждането на обучения по правото на достъп до информация и в работа по конкретни казуси свързани с упражняването на това право, както и защитата на лични данни.

 

Гергана Жулева
Гергана Жулева, Изпълнителен Директор на ПДИ.

Д-р Гергана Жулева е инициатор, един от основателите и настоящ изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ). Гергана Жулева е професионално свързана с достъпа до информация от 1995 г. Автор е на множество публикации, посветени на свободата на информацията. Тя е член на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията 2002 - 2014 (Freedom of Information Advocates Network), член на редакционния съвет на http://freedominfo.org/, член на консултативния съвет на Access-Info Europe (2005 - 2016) и на Privacy International.

Д-р Жулева е експерт на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тя е лектор в специализирани обучения за администрация, журналисти и НПО в България и в чужбина, както и в открити лекции за студенти от факултет „Масови комуникации“ в Нов български университет и специализанти в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.
Александър Кашъмов
Александър Кашъмов, юрист, ръководител на правния екип на ПДИ

Адвокат. Завършил е право и философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в областта на човешките права и по-специално правото на достъп до информация от 1997 г. Носител на наградата "Адвокат на годината" за 2008 г., връчвана от списание "Правен свят". През 2014 е избран за член на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията.
 
Обучител по свобода на информацията – законодателство и практики – в обучения за държавни служители, НПО и журналисти. Член е на Етичната комисия за електронни медии, Управителния съвет на фондация “Български адвокати за правата на човека”, Световната асоциация на юристите. Участва като съ-автор в изданията на ПДИ – годишни доклади, наръчници за граждани и администрация по прилагането и използването на Закона за достъп до обществена информация, включително е автор на част първа на книгата “Съдебни дела по ЗДОИ”, и съавтор на части втора, трета и четвърта. Като експерт в областта на свободата на информацията, Александър Кашъмов е участвал като лектор в множество международни  конференции, обучения и срещи.
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски, юрист в правния екип на ПДИ

Адвокат. Завършил право в СУ "Св Климент Охридски".
Обучител по свобода на информацията – законодателство и практики – в обучения за държавни служители, НПО и журналисти. Съавтор е на изданията на ПДИ – годишни доклади, наръчници за граждани и администрация по прилагането и използването на Закона за достъп до обществена информация, включително и книгата “Съдебни дела по ЗДОИ” - част втора, трета и четвърта. Предоставя правни консултации, включитвлно представителство в съда, в случаи на търсене и отказ на информация на граждани и организации, потърсили правна помощ от ПДИ; коментира ежемесечно случаи на отказ за предоставяне на информация, изпращани от координаторите на ПДИ в страната за правен съвет. Автор е на становища върху нормативни актове в българското законодателство.
 
Стефан Ангелов, юрист в правния екип на ПДИ

Завършил право в Европейския университетски център (Университет Нанси 2) и философия в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона. С над 6-годишна практика в сферата на правото на достъп до обществена информация, правото на защита на личните данни, прилагането на правото на Европейския съюз и ЕКПЧ, автор на множество публикации по темите на правото на достъп до информация, повторното използване на информация от обществения сектор, защита на личните данни, отворено/открито управление.