GDPR Trainings
Снимка: Български център за нестопанско право, Фейсбук

През октомври 2018 Програма Достъп до Информация съвместно с Български център за нестопанско право (БЦНП) проведоха в Пловдив и Ловеч обучения за неправителствени организации, свързани със защита на данните. Лектори бяха адвокатите от ПДИ Александър Кашъмов и Стефан Ангелов и програмният директор на БЦНП Анна Адамова.
 
Обучението засегна практическите аспекти, свързани с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и специфични въпроси с дейността на НПО и обработването на данни.

Като продължение на сътрудничеството между БЦНП и ПДИ  предстои да излезе Наръчник „Защита на личните данни“, насочен към неправителствените организации. Автори са адвокатите от правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.