Вид на институцията:
Статус:
отговорено в срок
ReshenieРД-12-12_1.pdf
  Уважаеми г-н Ангелов, Приложено Ви изпращам решение на генералния директор на Авиоотряд 28, с което се предоставя пълен достъп до исканата от Вас обществена информация. Best regards, Legal adviser Aviodetachment 28
отговорено в срок
scan.pdf
вт 06.02.2018 14:30
delovodstvo@customs.bg
ЗДОИ
Уважаема г-жо Жулева, Вашето заявление е заведено под рег. № 32-38083/06.02.2018г Поздрави, отдел "Канцелария и административно обслужване" Агенция "Митници", ЦМУ
отговорено в срок
Решение.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Във връзка с постъпило в Агенция „Пътна инфраструктура“ заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-6/07.02.2018 г., приложено Ви изпращаме Решение на председателя на УС на АПИ за предоставяне на достъп до исканата информация, както и самата информация.
 С уважение,
 Отдел „Обществена информация“
Агенция „Пътна инфраструктура“
 
ср 07.02.2018 15:53
info@api.bg
Автоматично потвърждение за получено писмо / Automatic email receipt confirmation
Вашето писмо е получено и ще бъде разгледано.
С уважение,
Отдел „Обществена информация“
Дирекция „Комуникации и информация“
Агенция „Пътна инфраструктура“
тел.: 02/9173 в. 409, 407, 487, 406
адрес: 1606 гр. София, бул. „Македония“ № 3
отговорено в срок
ADFI_ЗИ-01-13.pdf
ADFI_ЗИ-01-13 (2).pdf
From: secretar@adfi.minfin.bg [mailto:secretar@adfi.minfin.bg] Sent: Thursday, February 22, 2018 10:55 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Отговор ЗИ-01-13
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Изпращаме Ви отговор във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация.
С поздрав,
АДФИ
-------------------
-----Original Message----- From: secretar@adfi.minfin.bg [mailto:secretar@adfi.minfin.bg] Sent: Thursday, March 8, 2018 1:35 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Отговор ЗИ-01-13
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Изпращаме Ви отговор във връзка с постъпило Ваше заявление за достъп до обществена информация.
С поздрав,
АДФИ
отговорено (21 дни)
Румен28022018.pdf
Archimed eProcess Потвърждение Ваш e-mail ============================================== Изпратен на: 7.2.2018 г. 16:13:44 Изпратен до: apsk@priv.government.bg; Тема: Zaiavlenie za dostap do informacia Прикачени файлове: * AIP_zaiavlenie_za_dostap_do_informacia.pdf ============================================== беше регистриран като документ с регистрационен индекс 49-00-1/7.2.2018 г.

Уважаема госпожо Жулева,
 Във връзка с Вашето заявление по ЗДОИ изпращаме Писмо на изпълнителния директор на АПСК и годишен отчет по ЗДОИ за 2017 г. Официално писмото ще Ви бъде изпратено и по пощата... Надявам се тази информация да е достатъчна....
  Поздрави
отговорено в срок
ZDOI.pdf
отговорено (15 дни)
scan20180222_0001 (3).pdf
Уважаема госпожо Жулева
 
Приложено Ви изпращам отговор по подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация с вх. № 05-00-1/07.02.2018г.
 
Благодаря за проявения интерес!
 
С уважение
               Главен юрисконсулт
отговорено в срок
РД-01-59.pdf
отговорено в срок
Antidopingov centur_Решение ЗДОИ №1_08_02_2018.pdf
From: Sylvia Mindova [mailto:s.mindova@anti-doping.government.bg] Sent: Wednesday, February 14, 2018 5:46 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Cc: Violeta.Zarkova@anti-doping.government.bg Subject: Заявление за достъп до обществена информация с наш вх.№ДИ-1/08.02.2018 г.
Уважаеми господин Терзийски,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращам решението за предоставянето й.
Исканата от Вас информация е публикувана на интернет страницата на Антидопинговия център, секция „Достъп до обществена информация“,
на следния адрес: http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/godishen_otchet_2017_po_doi_ac.pdf /файл в pdf формат/.
Моля да имате предвид, че на основание чл.35, ал.4 от Закона за достъп до обществена информация, ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
С уважение:
Силвия Миндова
Главен юрисконсулт
Направление „Правно и административно обслужване“
Антидопингов център
Моб. тел: +359 879 44 13 94
Eл. поща: s.mindova@anti-doping.government.bg
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ № 4 ПО ЗДОИ.pdf
отговорено в срок
Scanned_ZDOI_01_17.PDF
Уважаема г-жо Жулева, Приложено Ви изпращам сканирано писмо изх. № ЗДОИ-01-17/23.02.2018 г.  и Решение № ЗДОИ-01-17/23.02.2018 г. на Директора на БДИБР за предоставяне на достъп до обществена информация и/или за предоставяне на обществена информация от обществения сектор за повторно използване, като Ви моля да потвърдите получаването на документите. По повод исканата от Вас информация Ви уведомяваме, че отчетът на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» по смисъла на чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация е публикуван на сайта на институцията www.earbd.org в секция „Достъп до информация“ на следния линк: http://earbd.org/files/File/Dostap_do_info/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%98%202017.pdf С уважение,гл. експерт, отдел «ПУРБ», БДИБР
БДИБР Ви моли да помислите за околната среда преди да разпечатате това писмо!
отговорено (21 дни)
BABH_Resenie RD11-349-2018 DOI.pdf
From: BFSA [mailto:bfsa@bfsa.bg] Sent: Thursday, March 1, 2018 9:20 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: FW: Решение за ДОИ № РД 11-349/2018 г. по искане за ДОИ от Кирил Терзийски
отговорено (15 дни)
GVA_CCF23022018_0004.pdf
From: CAA [mailto:caa@caa.bg] Sent: Friday, February 23, 2018 11:08 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение по ЗДОИ № 50-01-2/08.02.2018г. от Фондация "Програма Достъп до Информация"
 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
отговорено в срок
Решение_ДНСК.pdf
отговорено в срок
Писмо.JPG
Решение.JPG
отговорено в срок
otgovor.pdf
 
Уважаема госпожо Кацарска,
Приложено изпращаме Ви отговор на заявление за достъп до информация, получено по ел.поща.
 
Хубав ден и приятен уикенд!
 
Поздрави,
Best regats,
Специалист „АО, ДА“
Дирекция „АФПД“
Дирекция „Национален парк Рила“
 

Specialist AS, DA
AFLA Directorate
Rila National park Directorate
 
ул.Бистрица 12 В /Bistritsa str. 12 B
кв.Вароша / distrct of Varosha
Благоевград 2700 /Blagoevgrad 2700
България /Bulgaria
Tel. +35973 88 05 37
Fax +3597388 10 23
www.rilanationalpark.bg
 
                    
Помисли преди да разпечаташ. Спаси дърво !
Think before you print. Save a tree !
отговорено (37 дни)
Решение ДФЗ.pdf
отговорено в срок
SKMBT_22318020917390.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Информацията, която изисквате, е публикувана в раздел „Достъп до обществена информация", подраздел „Годишни отчети по ЗДОИ", на адрес: https://e-gov.bg/bg/153.
Отговора на подаденото от Вас заявление ще получите по съответния ред, със съответните атрибути и, разбира се, в съответния срок.
 
С пожелание за успешна седмица,
 
В. Нинов
 
 
Veselin NINOV
Public Relations Officer
 
State e-Government Agency
отговорено в срок
ДАНС_Решение.pdf
отговорено в срок
до г-н Ангелов.pdf
писмо.pdf
отговорено в срок
Info_AIP_13.02.2018.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
 В отговор на Ваше запитване, изпращам приложено на Ваше внимание решение за достъп до обществена информация от Държавна агенция „Технически операции“.
Разрешената информация е публикувана на следния адрес:
https://www.dato.bg/images/2018/godishen2018.PDF
 Моля да ми потвърдите получаването на настоящия имейл.
Предварително Ви благодаря!
 С уважение,
Сектор „Международно сътрудничество и протокол“
отговорено (21 дни)
___ __________.pdf
На 23.02.2018 г. се обадих в Държавната агенция за бежанците, за да проверя дали са получили заявелнието ми.
От връзки с обществеността не можаха да ми отговорят и обещаха да проверят. След час ми се обадиха и казаха, че заявлението е получено на 14 февруари, което чисто нехнически е невъзможно, тъй като е изпратено на 7 февруари по електронната поща. 
Уважаема г-жо Жулева,
 Във връзка с Ваше заявление  № ЧР-239/14.02.2018 г. за достъп до обществена информация Ви изпращаме исканата информация с Решение № РД 05-163/28.02.2018г. 
 Моля, да ми изпратите обратен отговор, че сте получили този e-mail.
 Лек и успешен ден
отговорено в срок
РД-12-4.pdf
Уважаема госпожо Кацарска,
 
Приложено Ви изпращам Решение №РД-12-4/19.02.2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Моля, потвърдете ми писмено, че сте получили този мейл.
 
С уважение,
 
старши юрисконсулт в дирекция „АПФСО“
Държавната агенция за закрила на детето
отговорено в срок
88-00-3-1.pdf
отговорено в срок
ДКСИ_Решение и отчет 2017.pdf
отговорено в срок
Придружително писмо.pdf
Решение № 2.pdf
Уважаема госпожо Палова,
С настоящото в качеството си на длъжностно лице, оторизирано със Заповед № 3-406/11.12.2014 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ да отговаря пряко в ДКХ за предоставянето на обществена информация по ЗДОИ, Ви уведомявам, че искането Ви в заявление постъпило в Държавната комисия по хазарта по електронна поща с вх. № 356/09.02.2018 г. е уважено с Решение № 2/21.02.2018 г. на председателя на ДКХ. В изпълнение на посоченото решение приложени към настоящото, Ви изпращам като прикачени файлове:
1. Писмо с изх. № 241 /21.02.2018 г. на ДКХ;
2. Решение № 2/21.02.2018 г. на председателя на ДКХ;
 
Моля, да потвърдите с насрещен имейл получаването на настоящото съобщение и на прикачените към него файлове.
                                                                                                             С УВАЖЕНИЕ:
                                                                                                                                      /Р. Димитров – гл. юрисконсулт в дирекция „ФСДАПО"/
 
 
 Линк: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/512
отговорено в срок
ПИСМО.jpg
Решение.jpg
 
Ваш e-mail ============================================== Изпратен на: 6.2.2018 г. 15:23:59 беше регистриран като документ с регистрационен индекс 09-00-00-11/6.2.2018 г.
отговорено в срок
CCF14022018_0002.pdf
Здравейте  Изпращаме ви отговор на ваяето завление за достъп до обществена информация по смисъла на ЗДОИ.
отговорено в срок
ИА БСА Решение.pdf
Уважаема г-жо Павлова,Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация , приложеноВи изпращаме Решение 32-06 от 20.02.2018 на Александър Радовски, главенсекретар на ИА БСА, с което Ви е разрешен достъп до поисканата съсзаявление 32/006/Е от 09.02.2018г. Представям следния линк, където сесъхранява информацията:http://www.nab-bas.bg/upload/bsa/documents/ALL_2018/OTCHET_postapili_zaiavlenia_2017.pdfС уважение,ИА БСА
отговорено в срок
document.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,
Като прикачен файл Ви изпращаме информация относно Заявление за достъп до информация от Диана Банчева.
Поздрави!
Пожелаваме Ви успешен ден!
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация"
гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко" № 5 Тел.: (+359 2) 9 409 428  Факс: (+359 2) 987 67 69 Е-mail: kabinet-IAJA@mtitc.government.bg   Интернет страница: www.iaja.government.bg
отговорено в срок
г-жа Диана Банчева.pdf
отговорено в срок
IAPPD_z28.pdf
IAPPD_i218.pdf
From: Павлин Цонев [mailto:director@appd-bg.org] Sent: Monday, February 19, 2018 3:52 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
отговорено в срок
Document (47).pdf
Уважаема госпожо Банчева,
На внимание Ви изпращаме поисканата информация от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
С уважение, Главен специалистД-я Административна  ИАНМСП тел.: 02/940 7930факс: 02/940 7932
отговорено в срок
IAG-4513.pdf
отговорено в срок
img20180220_16262902.pdf
отговорено в срок
Достъп до информация.pdf
Уважаема г- жо Банчева, Приложено Ви изпращам отговор на постъпило в Изпълнителна агенция по лозата и виното заявление за достъп до обществена информация с вх. № 95-00-3/ 09.02.2018 г. Приятен ден, ИАЛВ Бул. "Цариградско шосе" № 125, Бл.1, ет.3, Гр. София, 1113 02/9708111
отговорено в срок
25-2018.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,
            Във връзка с постъпилото от Вас заявление за предоставяне на достъп до обществена информация вх. № 816/08.02.2018 г., на основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) отнасяща се до отчет за постъпилите заявление за достъп до обществена информация през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това, Ви уведомявам за следното:
            Съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ, годишните отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на адрес: http://eea.government.bg/bg/about/adm-services-info-access/info-access.
            Съгласно Решение № 436 на Министерски съвет от 04 август 2017 г. и на основание чл.15г, ал. 2 от Закона за достъп до информация ИАОС публикува регистър на заявленията за достъп до информация в портал за отворени данни на адрес: https://opendata.government.bg/dataset/3a-2017-r-pernctbp-ha-3arbjiehnrta-3a-doctbn-do-nhqpopmaunr-n-dbnxehneto-nm
С оглед на горното и на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация може да получите информацията от заявлението Ви на посочения по-горе интернет адрес.

Приятен ден, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и
връзки с обществеността"
Изпълнителна агенция по околна среда
бул."Цар Борис III" № 136
1618  София
( +359 2 955 94 21
* infocenter@eea.government.bg
http://www.eea.government.bg/
отговорено в срок
уведомление по чл. 33 от ЗДОИ с изх № 9100 - 3104(1) от 21.02.2018 г..pdf
Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация с вх. № 9100 - 3104 / 07.02.2018 г. по описа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, приложено Ви изпращаме уведомление по чл. 33 от Закон за достъп до обществена информация с изх. № 9100 - 3104 (1) / 21.02.2018 г. по описа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
гр. Бургас
ул. „ Княз Ал. Батенберг" № 1
тел. 056 87 60 60
отговорено в срок
отчет за ДОИ 2017 година.PDF
отговорено в срок
IA Transplantacia_ZDOI.pdf
УВАЖАEМА ГОСПОЖО ПАЛОВА,
Във връзка с подадено от Вас  Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, постъпило в Изпълнителна агенция по трансплантация с вх. № 89-00-5/12.02..2018 г., приложено изпращаме Ви УВЕДОМЛЕНИЕ, по повод исканата  от Вас информация.
МОЛЯ ДА ПОТВЪРДИТЕ ПОЛУЧАВАНЕТО.
 
Ани Сайков
Главен юрисконсулт
Изпълнителна агенция по трансплантация
Тел.02/8135029
отговорено в срок
З-10 от 12.02.2018.pdf
Уважаема госпожо Жулева,
Приложено, Ви изпращам Решение № З-10 от 12.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС, с което се предоставя достъп до поисканата от Вас със заявление, рег.вх.№ 68-00-1/08.02.2018 г. обществена информация, както следва: Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията в обществения сектор за 2017 г. в ИА ОСЕС. В приложения към решението отчет са включени и данни за направените откази и причините за това.
Исканата информация е достъпна и на интернет страницата на ИА ОСЕС, както следва http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/58.
С най-добри пожелание за успех,
главен юрисконсулт, ИА ОСЕС
отговорено в срок
Pismo_DOI_RD 15-923_08 02 18.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,
Във връзка с ваше Заявление за достъп до информация с вх. № РД 15-922 / 07.02.2018г. Ви уведомяваме, че в изпълнение на разпоредбите на чл.15а от ЗДОИ е изготвен и публикуван на страницата на ИПА отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация.
Отчетът е достъпен в секция „Достъп до информация" на сайта на ИПА:
http://www.ipa.government.bg/bg/dostp-do-informaciya
С уважение,
отговорено (15 дни)
Pismo_DOI.pdf
Reshenie_DOI.pdf
отговорено в срок
Писмо КЗЛД.pdf
отговорено (15 дни)
Scan_2018_02_22_10_37_27_909.pdf
Scan_2018_02_22_10_38_13_373.pdf
ОТНОСНО: Ваше заявление за достъп до обществена информация, постъпило на 08.02.2018г. в Комисията за защита на потребителите (КЗП), заведени с вх. № Ц-03-1733/08.02.2018г.
 
                    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,
 
На основание чл. 34, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращаме заповед на Председателя на КЗП, отразяваща решението на комисията.
Данните са публикувани на интернет адрес:
https://kzp.bg/dostap-do-obshtestvena-informaciya
 
Приложение: съгласно текста.
 
С уважение,
 
главен секретар на КЗП
отговорено в срок
904468_1176.PDF
904527_1181.PDF
отговорено в срок
КПНРО_Решение и отчет.pdf
Уважаема госпожо Палова,
Приложено изпращаме Ви отговор на подаденото от Вас заявление за достъп до обществена информация – решение и копие на Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. Моля да потвърдите получаването на писмото.
С уважение,
Надежда Данова
Старши експерт „Деловодство"
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, ул. Сердика № 22, ет. 7
Тел: 02/4897242; 0884 344 537
office@cposa.bg
отговорено (17 дни)
Reshenie 82 ot 22.02.2018 na KRS.tif
Informaciq ZDOI 16-00-1.tif
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
 
Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация с вх. № 16-00-1/07.02.2018 г., приложено Ви изпращаме Решение № 82/22.02.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), заедно с исканата от Вас информация.
 
С уважение,
Екип на КРС
отговорено в срок
23-00-17.pdf
 
Приложено Ви изпращаме писмо № 23-00-17/13.02.2018 г. на Председателя на КФН.
отговорено в срок
img-180221115317.pdf
отговорено в срок
S.Angelov.pdf
отговорено в срок
18пр-653--.pdf
Приложено Ви изпращаме отговор във връзка със Ваше заявление за достъп до обществена информация № 18ПР-653/08.02.2018 г.
отговорено в срок
SKIAD-KM18022111370.pdf
отговорено в срок
1518709264473document.pdf
отговорено в срок
МЗ_Решение и Отчет.pdf
отговорено в срок
Министерство на икономиката.pdf
Уважаема госпожо Кацарска,
 
Приложено, Ви изпращам Решение РД-16-188/15.02.2018 г. на министъра на икономиката за предоставяне на достъп до обществена информация, във връзка с Ваше заявление 94-Р-19/06.02.2018 г.
 
С уважение,

главен юрисконсулт
отговорено (20 дни)
MMS_kiril_aip-bg_org.pdf
From: question MPES [mailto:question@mpes.government.bg] Sent: Wednesday, February 28, 2018 11:00 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
 
Здравейте,
Приложено Ви изпращаме Решение по Вашето запитване.
Лек ден!
отговорено в срок
zd-24.pdf
Здравейте! Изпращам Ви Решение № ЗД-24/19.02.2018 на постъпило заявление с вх. № ЗДОИО-7/08.02.2018 година. Моля, след получаване на информацията да потвърдите по електронната поща. Благодаря и приятен ден! -- Главен експерт Отдел Канцелария и обслужване "едно гише" (КОЕГ) Дирекция Правно-административно обслужване Министерство на околната среда и водите Телефон: +359 2 9406662
отговорено в срок
Министерство на правосъдието_отказ.pdf
Уважаема госпожо Палова,
                                                                                                                      
Приложено Ви изпращаме в сканиран вид писмо с рег. № 95-00-20/20.02.2018 г., по описа на Министерство на правосъдието.
Моля за Вашето потвърждение за получаване на писмото.         
С Уважение,
                                                                                                                                                                                                                                                  
Христо Захариев
 
Главен  експерт
Дирекция „Канцелария"
Министерство на правосъдието
София, ул.  „Славянска" № 1
e-mail: H_Zahariev@justice.government.bg
web page: www.justice.government.bg
отговорено в срок
94-00-11_16022018.PDF
Уважаема госпожо Жулева,
Приложено Ви изпращаме писмо на МРРБ с изх. №  94-00-11/16.02.2018 г.
Писмото и решението ми е изпратено е по пощата. Тъй като в решението ми е предоставена обобщена информация за постъпилите през 2017 г. заявления и решенията по тях, но ми се обяснява, че тази обобщена информация може да бъде обект на достъп "в срок до 1 март се предоставя на главния секретар на Мминистерски съвет" аз възразих като обърнах внимание, че обобщения отчет трябва да бъде качен в секция "Достъп до информация" на интернет страницата на администрацията и това публикуване не е обвързано с изпращането му до МС.      
При преглед на страницата установих, че отчетът е публикуван в секция "Достъп до информация" на 20 февруари 2018:
http://www.mrrb.government.bg/bg/za-potrebitelya/dostup-do-informaciya/
отговорено в срок
ЗАПОВЕД.pdf
отговорено в срок
1519121549652document.pdf
отговорено в срок
Решение_МТ.pdf
Здравейте,приложено Ви изпращаме писмо относно, заявление за достъп до обществена информация с вх.№Т-94-Д-13/12.02.2018г.
 
Министерство на туризма
отговорено в срок
MF_U-ZDOI-4.pdf
From: v.s.todorova@minfin.bg [mailto:v.s.todorova@minfin.bg] On Behalf Of feedback@minfin.bg Sent: Tuesday, February 13, 2018 10:56 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia
 
Приложено, изпращам Ви решение по Ваше заявление вх. № У-ЗДОИ-4/08.02.2018 г., за предоставяне на достъп до информация, налична и съхранявана в Министерство на финансите.
 
http://www.minfin.bg/bg/page/1116
отговорено в срок
NIPA - AIP_zaiavlenie_za_dostap_do_informacia_0001.pdf
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено изпращаме Ви сканирано копие на отговора на г-н Владимир Бояджиев, директор на НИПА.
Данните са публикувани на следния интернет адрес:
http://www.nipa.bg/sites/default/files/Annual%20Report%20ZDOI%202017.pdf
Моля, потвърдете получаването на това писмо!
С уважение,
НИПА
отговорено в срок
doc21022018_0006.pdf
отговорено в срок
решение.pdf
Здравейте г-жо Жулева,
 
Приложено Ви изпращам решението по Ваше заявление за достъп до обществена информация. В самото решение е линкът, който препраща към годишния отчет.
 
Моля да ми потвърдите получаването на този мейл.
 
С уважение,
Главен секретар Национален център за информация и документация (НАЦИД)
бул. “Д-р. Г.М.Димитров” 52 A 1125 София Teл: 02 817 38 25; 0889 000991 Факс: 02 971 31 20
 
 
Здравейте Фондация "Програма Достъп до Информация", Обработката на Вашата преписка 09-00-1/08.02.2018 преминава в нов етап: Прието. Цялата преписка е достъпна за преглед през портала на адрес: http://portal.nacid.bg/reports Номер на преписка: 09-00-1/08.02.2018 Код за достъп: 774842 ---------------------------------------------------- Това съобщение е генерирано автоматично. Моля, не изпращайте отговор. Поздрави, Екипът на НАЦИД
Здравейте Фондация "Програма Достъп до Информация", Регистрирано е ново електронно заявление 09-00-1/08.02.2018 към портала за електронни административни услуги на НАЦИД. Цялата информация, включваща и приложените документи, също е достъпна за преглед през портала на адрес: http://portal.nacid.bg/reports Номер на преписка: 09-00-1/08.02.2018 Код за достъп: 774842 ---------------------------------------------------- Това съобщение е генерирано автоматично. Моля, не изпращайте отговор. Поздрави, Екипът на НАЦИД
отговорено (23 дни)
Да сте Здрави и Засмени.docx
Г-н Ангелов, приложено Ви изпращам исканата информация за ДОИ през 2017 г. С уважение Кирева
неотговорено ( дни)
НАП.pdf
отговорено в срок
РД-20-5.pdf
Г-н Ангелов,
Във връзка с подадено заявление с вх. № РД-20-01/06.02.2018 г.  относно предоставяне на информация, Ви изпращам отговора на НАПОО изх. № РД.20.5–09.02.2018 г. и годишния отчет за 2017 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация.
 
Моля, за извинение, че в предишния мейл не съм Ви изпратила отчета.
 
 
Приятен ден!
 
_____________________________________________________
Национална агенция за професионално образование и обучение
гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 5
e.mail: napoo@navet.government.bg
тел. 02 971 20 70
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Здравейте,
Приложено Ви изпращаме Решението и исканата информация по заявление 24-03-35/08.02.2018 г.
Моля да потвърдите на този e-mail, че сте получили документите!
Желая Ви успешен ден!
Главен експерт
Отдел „Информационен център“
Дирекция „Връзки с обществеността“
Тел.: 02 9659 387
отговорено в срок
Решение ЗДОИ.pdf
Уважаеми господин Ангелов,
Във връзка с постъпило заявление от Вас с вх. № ТХ-02.99/6.2.2018 г., приложено изпращаме Решение относно искане за предоставяне на достъп до обществена информация.
Чрез този линк: http://antitraffic.government.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ може да намерите годишния отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в НКБТХ.
 
С уважение,
Администрация на НКБТХ
отговорено в срок
NSSZ_OTGOVOR_NSSZ.pdf
From: Office [mailto:office@naas.government.bg] Sent: Thursday, February 22, 2018 11:08 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: На вниманието на г.н Кирил Терзийски
 
Уважаеми г-н Терзийски, 
приложено Ви изпращаме Решение с изх. № ЦУ-02-57/21.02.2018 год. на НССЗ
във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация с рег. номер на НССЗ ЦУ-01-195/08.02.2018 год.
С пожелания за успешен ден,
Национална служба за съвети в зеделието!
отговорено в срок
NBPP_20180221080901.pdf
From: Miglena Doncheva [mailto:m.doncheva@nbpp.government.bg] Sent: Wednesday, February 21, 2018 10:24 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: otgovor po ZDOI ot NBPP
Уважаеми господин Терзийски,
Приложено Ви изпращам Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 18-113-12/21.02.2018г. и отчет по преписки по ЗДОИ за 2017г. в НБПП. Както е видно, не са налични откази за предоставяне на достъп до информация.
С уважение
Миглена Дончева-гл. юрисконсулт в НБПП
отговорено в срок
scan0002.jpg
scan0003.jpg
Dostap_PO_ZDOI Жулева 2018.doc
Уважаема г-жо Жулева, приложено изпращам Ви Решение 68-00-3/1/13.02.2018г. на Областния управител на област Бургас.
 С уважение,
Гл. юрисконсулт
Областна администрация Бургас
отговорено в срок
ГЕРГАНА ЖУЛЕВА-ДУ.pdf
12.02.2018
Приложено Ви изпращаме решение по ЗДОИ.
отговорено в срок
Zapoved_28-19.02.18.pdf
отговорено в срок
Zapoved_RkD-20-35.12.02.18.pdf
отговорено в срок
Oblast Kurdjali_Заповед РД-17-1 ЗДОИ.pdf
From: Областна Администрация Кърджали [mailto:obl.adm@gmail.com] Sent: Wednesday, February 14, 2018 11:37 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Предоставен достъп до информация по реда на ЗДОИ
Уважаеми г-н Терзийски,
Във връзка с потъпило по електронен път в Областна администрация Кърджали заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-19-306/08.02.2018 год., приложено изпращаме Ви Заповед № РД-17-1/14.02.2018 год. на Областния управител на област Кърджали.
Годишният отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Кърджали през 2017 година можете да намерите и на следния интернет адрес:
http://www.kj.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=141&lang=bg
Лек и успешен ден!
отговорено в срок
Решение.pdf
 
Уважаема г-жо Кацарска,
 
Моля Ви да потвърдите получаването на имейла.
отговорено в срок
АСД-22-1-(1).pdf
отговорено в срок
ОА Пазарджик_Решение и Отчет 2017.PDF
Здравейте госпожо Павлова,
Приложено Ви изпращам Заповед № ПО-40/19.02.2018 г. на Областния управител на област Пазарджик, с която Ви е разрешено предоставянето на  исканата информация по Ваше заявление, изпратено на официалния имейл на Областна администрация Пазарджик, ведно с приложения към нея отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г.
 
Приятен ден!
Мария Ангелиева
отговорено в срок
OA_Pernik_Reshenie.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ SKM_22718022110290.pdf
отговорено в срок
Oblast Plovdiv_20180215134003057.pdf
From: Областна администрация Пловдив [mailto:oa@pd.government.bg] Sent: Thursday, February 15, 2018 1:53 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 
ЗДРАВЕЙТЕ ГОСПОДИН  ТЕРЗИЙСКИ,
С НАСТОЯЩИЯТ ИМЕЙЛ, ПРИЛОЖЕНО ВИ ИЗПРАЩАМ СКАНИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, С КОЕТО СМЕ СЕ ПРОИЗНЕСЛИ ПО ПОДАДЕНОТО ОТ ВАС ЗАЯВЛЕНИЕ.
За изминалата календарна година нямаме откази по постъпилите заявления по реда на ЗДОИ и за това не са посочени причини на страницата на администрацията. Исканата информация относно отчета на администрацията за 2017г. може да намерите на следния линк: http://www.pd.government.bg/wp-content/uploads/pages/doi/ZDOI_Otchet_2017.pdf
С уважение,
Стефина Траницова – Секретар на комисията за ДОИ
 ===================================================
Областна администрация Пловдив
Пл. "Никола Мушанов" № 1
Тел. +359 32 605512, +359 32 605514
Факс: +359 32 627104
e-mail: oa@pd.government.bg
web:  www.pd.government.bg
======================================================
отговорено в срок
Oblast Razgrad_Image.jpg
From: ОА Разград [mailto:rz.oblast@rz-government.org] Sent: Tuesday, February 13, 2018 1:10 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
 
Уважаеми Г-н Терзийски, приложено изпращаме Ви писмо отговор на подадено от Вас заявление от 08.02.18 г.
отговорено в срок
OA_Русе_Решение.PDF

Приложено, изпращаме Ви писмо с изх. № 94-02-12/23.02.2018 г.Хубав ден!Областна администрация РусеАдрес: пл. Свобода № 6Тел: 082/812 223Факс: 082/820 092Електронна поща: governor@ruse.bgИнтернет страница: http://www.ruse.bg/
отговорено в срок
Решение 2.pdf
Уважаема г-жо Банчева, 
С Решение № АСД-22-2/13.02.2018 г. на областния управител на област Силистра Ви е предоставен достъп до исканата от Вас информация. 
На основание чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ Ви изпращам по електронен път горецитираното решение. 
Годишният отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. в областна администрация Силистра е публикуван в секция "Достъп до информация" на интернет страницата на администрацията на следния адрес: 
http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/0/066288ABD72B56C2C22581FD002DB832/$FILE/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%98%202017.pdf
С уважение, 

ст. юрисконсулт
Областна администрация Силистра
отговорено в срок
придружително писмо.pdf
Решение № РД-11-07-001-14.02.2017 г..pdf
Уважаема госпожо Банчева,
Във връзка с постъпило в областна администрация Сливен заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. №АО21-00422/08.02.2018 г., в прикачен файл Ви изпращам придружително писмо и решение № РД-11-07-001/14.02.2018 г. на областен управител на област Сливен.
юрисконсулт
Областна администрация Сливен
Тел.: 044/616675
отговорено в срок
Решение 2 от 20.02.2018 г..pdf
отговорено в срок
писмо АП-01-ЗДОИ-2 от 08.02.2018 г..pdf
Решение от 08.02.2018 г.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Изпращам Ви като прикачени файлове писмо от Главния секретар на Областна администрация Стара Загора и Решение № АП-01-ЗДОИ-РЕШ-1/08.02.2018 г. на Областния управител за предоставяне на достъп до информация.
На основание цитираното решение Ви посочвам интернет адрес, на който са публикувани данните: http://www.sz.government.bg/uploaded/Годишен%20отчет%202017%20г%20.pdf
 
С уважение,
Ружа Желязкова
отговорено в срок
Решение 55.jpg
Решение 55 001.jpg
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
Приложено изпращам Ви решение за достъп до обществена информация и линк към поисканият от Вас Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОА – Търговище за 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това, подлежащ на публикуване на официалната интернет страница на Областна администрация – Търговище.
Линк: http://www.tg.government.bg/ZDOI/DOI2017.pdf
 
Приятен и успешен ден!
 
инж. Йоан Пеев
Директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Търговище
отговорено в срок
РД-15-14.pdf
Приложено изпращаме Ви заповед на областния управител на област Шумен и годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация.
Същите ще Ви бъдат изпратени и по пощата с обратна разписка.
отговорено в срок
Oblast Yambol_dostap_informacia (002).jpg
From: region [mailto:region@yambol.government.bg] Sent: Wednesday, February 14, 2018 1:47 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia
 
Изпращам Ви писмо на Областен управител на област Ямбол.
отговорено в срок
Oblast Haskovo_РЕШЕНИЕ-АСД-10-2-1.pdf
From: Oblast Haskovo [mailto:oblast@hs.government.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 11:51 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia
В прикачения файл ще намерите решение за предоставяне на достъп до обществена информация- АСД-10-2-(1)/12.02.2018 год.
За Ваше улеснение Ви предоставям и линка, където да намерите публикуваната информация:
http://www.hs.government.bg/bg/aktualna-informatsiya/godishen-otchet-za-postpili-zayavleniya-po-zdoi.html
С уважение,
Областна администрация Хасково
отговорено в срок
AD-04-02.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
 
  В прикачения файл Ви изпращаме информацията.
 
   Старши експерт в ДАПФСДЧР
отговорено в срок
Решение ЗДОИ № 2.pdf
отговорено в срок
ПО-06-2(1)_16022018.pdf
гл.юрисконсулт
Д"АПФСДЧР"
ОД Земеделие Варна
отговорено в срок
1.pdf
отговорено в срок
ODZ Dobrich_Решение 32-9.02.2018.pdf
From: ОД "Земеделие" Добрич [mailto:odzg_d@abv.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 11:20 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: решение здои
Г-н Терзийски,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, получено в ОД "Земеделие", гр. Добрич по електронна поща и входирано под N ПО-03-2/8.02.2018 г., приложено изпращам Ви Решение N 32/9.02.2018 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич с данни за исканата информация.
К. Димитров - ст. юрисконсулт
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна Дирекция "Земеделие" гр. Добрич
тел/факс : +359 58 605 572
тел/факс : +359 58 603 712
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено в срок
Rechenie zdoi AO13-430 14022018.pdf
отговорено в срок
1РЕШЕНИЕ_ЗДОИ 2018 1.doc
отговорено (16 дни)
Scan23022018.pdf
отговорено в срок
Решение ои-2018.doc
отговорено в срок
Решение.pdf
Уважаема Г-жо Банчева, интернет адреса за получаване на информация по заявление за достъп до информация е : http://www.mzh.government.bg/ODZ-Sliven/bg/dostap.aspx С уважение, ОДЗ Сливен
отговорено в срок
ОДЗ_Смолян_Решение.pdf
Във връзка с Ваше заявление с Наш вх. номер ПО-07-380/12.02.2018г., Ви уведомяваме, че исканата от Вас информация е  публикувана на официалната страница на ОД"Земеделие" - Смолян и се намира на интернет адрес:
http://www.mzh.government.bg/Odz-smolian/bg/dostap.aspx
отговорено в срок
решение здои.doc
отговорено в срок
244000-3236-14.02.2018.doc
отговорено (21 дни)
251004-6 Решение на ОДМВР-Бургас.pdf
На вниманието на госпожа Гергана Делова Жулева от фондация „Програма Достъп до информация“
отговорено в срок
365004-5_1.pdf
365004-5_2.pdf
отговорено в срок
366000-4169-14.02.2018.pdf
отговорено в срок
368004-3.pdf
отговорено в срок
369004-4-12.02.2018.pdf
отговорено в срок
ODMVR Gabrovo_264000-2524-12.02.2018.docx
From: ODMVR Gabrovo [mailto:gabrovo@mvr.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 11:06 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: 264000-2524-12.02.2018
отговорено (20 дни)
Банчева.pdf
отговорено (16 дни)
решение здои Kацарска.doc
 
Приложено, изпращаме Ви решение за достъп до обществена информация и отчет на ОДМВР Кърджали за 2017г.
отговорено в срок
Решение 1526.pdf
отговорено в срок
Г-ЖА КАЦАРСКА.pdf
отговорено в срок
Re6enie Raliza.doc
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ - ЗДОИ- 2018г- №2.doc
отговорено в срок
ОДВР_Пловдив_Решение.docx
отговорено в срок
ODMVR Razgrad_330000-5534.pdf
From: ODMVR Razgrad [mailto:od_razgrad@mvr.bg] Sent: Monday, February 19, 2018 8:47 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: 5534
отговорено в срок
Решение_ОДВР Русе.pdf
https://www.mvr.bg/ruse/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8
отговорено в срок
reshenie_Programa_DOI_3.pdf
отговорено в срок
ODMVR Smolyan_Решение Кирил Терзийски -2.docx
From: ODMVR Smolyan [mailto:smolyan@mvr.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 1:31 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: РЕШЕНИЕ
отговорено в срок
ODMVR Stara Zagora_Кирил Терзийски-Фондация достъп до информация.docx
From: KIAD Stara Zagora [mailto:stara-zagora-kiad@mvr.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:22 PM To: kiril@aip-bg.org Subject:
отговорено (15 дни)
3835.pdf
отговорено в срок
272000-2239.pdf
отговорено в срок
reshenie_ot4et_ZDOI_ODMVR_Shumen.PDF
отговорено в срок
Решение 326000-2355.pdf
отговорено в срок
отчет жулева здои.doc
Здравейте !
 Уведомявам, Ви, че във връзка с Ваше Заявление входирано под вх. № З-ЗДОИ-1/06.02.2018 г. е издадено Решение № Р-ЗДОИ-1/06.02.2018 г., с което Ви е предоставен 
достъп до исканата информация.
 Приложено, Ви, изпращам прикачен отчет за постъпилите Заявление по ЗДОИ за 2017 г.
 С УВАЖЕНИЕ :
ст. юрисконсулт при Община Аврен
отговорено (18 дни)
Обществена информация.pdf
отговорено в срок
tmp8D3B.pdf
отговорено в срок
решение №2 ДОИ.pdf
Янка Господинова
Кмет на Община Алфатар
тел. 086/811 610
отговорено в срок
SKMBT_22318021215470.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
 В отговор на Ваше заявление за достъп до информация от 08.02.2018 година, приложено изпращаме Ви писмо с изх.2 №71/12.02.2018 година с приложения Решение №1/ 12.02.2018 годна и исканата информация - отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация.
Молим да потвърдите получаването на настоящия имейл!
Успешна седмица!
 
Община Антон 
тел.: +359 7186 2300
факс: +359 7186 2500
e-mail:obanton@abv.bg
отговорено в срок
Годишен отчет ДОИ 2017.doc
В отговор на Ваше Заявление за ДОИ, приложено Ви изпращам отчет за ДОИ през 2017 г. Отчетът е публикуван и на сайта на Община Антоново https://antonovo.bg в секция Административни услуги, Достъп до обществена информация. Лек и успешен ден!
отговорено в срок
reshenie 20.pdf
отговорено (22 дни)
94-Г-68-1.pdf
08.02.2018
Здравейте,
Вашият имейл е получен и в момента се обработва за завеждане в деловодната система на община Асеновград.
Хубав ден!
 старши експерт дирекция “Управление на ресурси и бази данни”
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
Здравейте,
Приложено Ви изпращам писмо с наш изх.№94-Г-68/1/ от 02.03.2018 г.
Хубав ден!
 
старши експерт дирекция “Управление на ресурси и бази данни”
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
отговорено (18 дни)
ДОИ.PDF
 
ст. експерт
Община Балчик
...................
град Балчик 9600
пл. "21-ви септември" № 6
тел.: 0579/72070; 71031
факс: 0579/74117
e-mail: mayor@balchik.bg
http://www.balchik.bg
отговорено в срок
imgD728.pdf
Уважаема госпожо Жулева,
 Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация от 09.02.2018 г., приложено изпращаме Ви Решение по реда на Вътрешните правила за достъп до обществена информация, както и ЗДОИ.
началник отдел "Канцелария"
Община Банско
тел. 0749 88611, моб. 0886727244
факс: 0749 88633
Head office
Municipality of Bansko
tel. 074988611
mob. 0886727244
отговорено (19 дни)
ЗДОИ.PDF
Здравейте,
Във връзка с Ваше заявление в община Батак за достъп до обществена информация приложено Ви изпращам нужната информация.
 
Поздрави и хубав ден,
Секретар в община Батак
отговорено в срок
Решение 3 достъп до обществена информация.docx
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,
 Във връзка с Ваше ЗДОИ, приложено Ви изпращам Решение № 3/12.02.2018г.
 Поздрави,
Regards,
 Борис Николов – Кмет
Boris Nikolov – Mayor
-----------------------------------------------
Municipality of Belogradchik
отговорено в срок
Заявление достъп до информация.pdf
                       Уважаема госпожо Жулева,
                       Приложено изпращаме ви отговор на подадено от Вас заявление за достъп до информация. Исканата информация може да намерите на интернет страницата на община Белослав в обособена рубрика "Достъп до информация".
 
                       Приятен ден!
                       С уважение,
                                      Секретар на община Белослав
отговорено (15 дни)
Rechenie-DOI.pdf
Финансов контрольор Община Берковица
отговорено в срок
Reshenie_D-0801-6_21022018.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
 Приложено, изпращам Ви Решение №Д-0801-6/21.02.2018 г. за предоставяне на информация по ЗДОИ.
 С уважение,
Старши експерт "ИТО" Община Благоевград пл. "Г. Измирлиев" №1
отговорено (32 дни)
решение за достъп .pdf
Неа 8 март 2018 г. се обадих на телефона посочен в секция "Достъп до информация", за да разбера защо не ми отговарят.
Служителка от "Деловодство" любезно ми обясни, че заявлението е получено и регистрирано под номер ЗДОИ-1/9.02.2018 г. Ще ми се обадят до края на деня да ми кажат.
 
Приложено изпращам Ви решение за достъп до обществена информация №РД-82/09.03.2018г.
Исканата информация, можете да намерите на следния адрес: http://bozhurishte.bg/wp-content/uploads/2016/06/OTCHET-ZDOI-2017.pdf
 С уважение,
секретар на община Божурище
отговорено в срок
SKMBT_C45018021313470.pdf
отговорено (19 дни)
reshenie.pdf
отговорено в срок
045.pdf
отговорено в срок
Решение № А-29-1.pdf
отговорено в срок
решение 01 от 08 02 2018 ЗДОИ.pdf
отговорено в срок
решение дои.pdf
отговорено в срок
ЗДОИ - Решение.pdf
отговорено в срок
Obshtina General Toshevo_Scan1.pdf
From: Живка Запорожанова [mailto:zaporojanova@toshevo.org] Sent: Tuesday, February 13, 2018 9:35 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение № 104/13. 02. 2018 г по ЗДОИ
 
From: Живка Запорожанова [mailto:zaporojanova@toshevo.org] Sent: Tuesday, February 13, 2018 10:22 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Предоставяне на информация
отговорено в срок
Obshtina Glavinitza_otgovor ZDOI-3.pdf
From: e.hristova@glavinitsa.bg [mailto:e.hristova@glavinitsa.bg] Sent: Thursday, February 15, 2018 1:57 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: отговор на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от община Главиница
 
здравейте,
ето и линка: https://www.glavinitsa.bg/m-dostap-god-otcheti.html
с уважение,
Е. Христова - гл. спец. "Деловодство"
отговорено в срок
Obshtina Godech_ДОИ.pdf
From: Нели Ангелова [mailto:neli.angelova2@abv.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 3:02 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Община Годеч - отговор на писмо
отговорено (15 дни)
reshenie 20.pdf
Приложено, изпращаме Ви Решение за достъп до информация и Отчет от Община Грамада за 2017 г.
Моля, на ни уведомите, желаете ли да получите документите на хартиен носител.
отговорено в срок
решение и информация.pdf
отговорено в срок
Предоставяне на информация.pdf
Уважаема г-жо ЖУЛЕВА,
 изпращаме Ви в прикачения файл обобщения Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Общинска администрация, Гурково. Приятен ден,
Общинска администрация, Гурково
6199, гр. Гурково
бул. "Княз Ал. Батенберг" №3
gurkovo_obs@abv.bg
тел.: 04331/2260
факс: 04331/2884
неотговорено ( дни)
Отговор.PDF
 
Здравейте,
Приложено изпращаме Ви, заявление за достъп до информация.
 
Поздрави,
 
Елена Димитрова
Главен специалист ККО
 
Община Девин
4800, гр. Девин
ул. "Дружба" № 1
тел.: 03041/2437
мобилен: 0877319178
отговорено в срок
Писмо 12.02.2018.pdf
На 2.03.2018 г. се обадих в община Девня. Секретарят на общината отсъства. На 6.03. ще звъня отново.
На 6.03.2018 г. говорих с г-жа Елка Драгулева - секретар на община Девня. Писмото е изпратено на 12.02.2018 г. Помолих я да го изпрати отново, тъй като не съм го получила. Точно след една минута получих писмото.
Хубава седмица, Елка Драгулева
секретар на община Девня
отговорено в срок
Достъп до информация.docx
отговорено в срок
Решение за ПДОИ.pdf
Първото заявление беше подадено на 8.02.2018 година. На 2.03.2018 се обадих на секретаря на Община Димитровград г-жа Стоименова. Тя обеща да провери за заявлението и да ми върне обаждане.
На 2.03.2018 се обади г-жа Стоименова и ме помоли да изпратя наново заявлението, което и направих. 
 
Здравейте,
Извинявам се за забавянето, заявлението от днешна дата – 02.03.2018г. беше попаднало в папка Спам. Сега го входирахме в деловодната система на общината с регистрационен индекс: ОК-07-3/02.03.2018г.
Приятен уикенд!
Поздрави
Венета Стоименова
Секретар на община Димитровград
бул. "Г.С.Раковски" №15
тел. +359 391 68 209; +359 885 290 290
sekretar@dimitrovgrad.bg

 Здравейте Госпожо Жулева,
 Приложено изпращаме Ви Решение № ОК-10-12/12.03.2018 г. на кмета на община Димитровград за достъп до обществена информация съгласно Ваше Заявление с Рег. индекс в община Димитровград ОК-07-03/02.03.2018 г. в едно с приложение - Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Димитровград за 2017 г.
 Моля потвърдете получаването на настоящото ел. писмо и приложенията към него на e-mail: rimpopova@dimitrovgrad.bg
 С уважение,
Стефка Римпопова
Старши юрисконсулт, началник отдел „ПНО”
в общинска администрация Димитровград
отговорено в срок
SKMBT_C22418021213540.pdf
                   МОЛЯ, ПОТВЪРДЕТЕ ПОЛУЧАВАНЕ!
отговорено (35 дни)
Заповед №224.PDF
Писмо.PDF
Констативен протокол.PDF
Уважаема госпожо Палова,
Във връзка с подаденото от Вас заявление относно достъп до обществена  информация с регистрационен индекс АО-18/15.03.2018г., приложено изпращаме Ви:
1. Отговор на заявление за достъп до информация с регистрационен индекс № АО-18#1/19.03.2018г.;
2. Заповед №224/16.03.2018г. на кмета на Община Добричка;
3. Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация;
4. Линк от сайта на общината към секция „Достъп до обществена информация", където е публикуван Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена
информация http://www.dobrichka.bg/files/info_pages/_OT02OII001F.PDF.
В отговор на Ваше писмо относно оценка на интернет страницата на община Добричка, приложено изпращаме Ви писмо от секретаря на община Добричка с молба да се вземат предвид изложените бележки.
Моля потвърдете получаването.
 
Уважаема г-жо Тодорова, 
Благодаря за предоставената информация, както и за бележките по проучването. Същите са отразени в него. 
С най-добри пожелания, 
Дарина Палова
отговорено в срок
Долни Дъбник.pdf
отговорено в срок
reshenie 1.pdf
 
Здравейте от Община Доспат. Приложено изпращам отговор във връзка с подадено Ваше заявление за достъп до обществена информация. Моля за потвърждение, че сте получили информацията. Благодаря.
 
РЕШЕНИЕ № 1
Гр.Доспат, 16.02.2018 г.
На основание чл.8 от Закона за Администрацията, във връзка с утвърдени Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Общинска администрация – Доспат, чл.3, ал.1, чл.28, ал.2 и чл. 34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, Протокол № 1/16.02.2018 г. на комисията за ДОИ към Община Доспат, във връзка със заявление № АПИО-182 от 08.02.2018 г.:
РЕШИХ:
1.Предоставям достъп до обществена информация, създадена (съхранявана) в община Доспат: пълен, както следва:
1.1.Приложено копие на Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Общинска администрация – Доспат през 2017 г., заверено „Вярно с оригинала” (същото към момента на предоставянето на информацията беше публикуван на сайта на Общината);
1.2.Линка от сайта на Община Доспат, където исканата информация е публикувана:
http://dospat.bg/HomePage/VerticalMenu/doi.aspx (секция „Достъп до обществена информация, веритикално меню)
1.3.Скрийншот от страницата на Община Доспат, където е публикуван отчетът за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Общинска администрация – Доспат през 2017 г.
2.Достъпът на заявителя до исканата информация да се осигури в срок: информацията е публична за неограничено време. Писмо до заявителя да се изпрати на 19.02.2018 г.
3.Заявителят да получи исканата информация на посочен адрес за кореспонденция: ralitza@aip-bg.org
4. Обществената информация да се предостави в следната форма: копие, предоставено по електронен път или чрез посочване на интернет адрес, където данните са предоставени.
5. За предоставяне на исканата обществена информация, не следва да се заплащат разходи.
6. Решението да се изпрати на посочения адрес, като заявителят следва да върне имейл, че е получил информацията на адрес: veselin.kalfov@abv.bg: на вниманието на инж. В. Калфов, Председател на Комисията за ДОИ.
7. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Секретар на община Доспат:
Инж. В.Калфов, председател на комисията за ДОИ
Кмет на община Доспат
Инж. Елин Радев
 
отговорено в срок
09022018111348.pdf
 
Здравейте,  на посочения линк можете да видите годишния отчет http://www.obshtinadragoman.com/images/documents/otchet.pdf Моля, да потвърдите получаването на мейла. Спорен ден! Поздрави, Секретар на община Драгоман 0879103398 сл.тел. 07172/21-03 вътр.24
отговорено в срок
ДО Ралица Кацарска.doc
отговорено (20 дни)
ЗДОИ.pdf
отговорено в срок
до г-жа КАЦАРСКА.pdf
 
ДО
 
Г-ЖА РАЛИЦА ИВАНОВА КАЦАРСКА
ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ”
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №76,  ЕТ. 3
СОФИЯ 1000
(да се изпрати на електронна поща:
ralitza@aip-bg.org)
 
Относно: Заявление за достъп до обществена информация, наш вх. №
РД.02.14 – 2 /09.02.2018 г.
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,
 
Във връзка с депозирано от Вас заявление за достъп до обществена
информация, регистрирано с наш вх.№ РД.02.14 - 2 / 09.02.2018 г., на
основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните
правила за достъп до обществена информация, утвърдени със Заповед №
РД.02.05-149 / 16.03.2015 г. на кмета на община Елена, предоставяме Ви:
1. Решение № 2 / 19.02.2018 г. на секретаря на община Елена, в
качеството ѝ на лице по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена
информация и съгласно горецитираната заповед;
2. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена
информация на Община Елена за 2017 г.
 
 
Тази информация е публично достъпна и е публикувана на сайта на Община
Елена, в раздел „Достъп до обществена информация” с адрес
http://elena.acstre.com/subsection-549-content.html.
 
Моля потвърдете получаването на настоящото писмо.
 
 
 
С уважение:
 
Секретар
Община Елена
отговорено в срок
решение.jpg
отговорено (19 дни)
dok.1 - решение.jpg
dok_писмо.jpg
отговорено в срок
Untitled attachment 00036.pdf
 
Здравейте,
уведомяваме Ви, че Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация е регистрирано в община Завет с вх.№
УД-02-20-117/08.02.2018 г.
--
Община Завет
гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19
ЕИК 000505814
тел:(+359) 8442 2020
факс: (+359) 8442 2016
web: www.zavet-bg.com
e-mail: zavet@zavet-bg.com
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Уважаема госпожо Кацарска,
 
Уведомяваме Ви, че община Завет е публикувала Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2017 година на интернет страницата на общината , секция "Достъп до информация", Отчет
 
http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/otshet/zdoi_18.pdf
 
--
Община Завет
гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19
ЕИК 000505814
тел:(+359) 8442 2020
факс: (+359) 8442 2016
web: www.zavet-bg.com
e-mail: zavet@zavet-bg.com
отговорено в срок
SCAN_20180212_160902288.pdf
 
Здравейте, Приложено Ви изпращам исканата от Вас информация и решението , съгласно ЗДОИ.
Изпращам Ви същата информация в машинно-четим формат, за улеснение при копиране на линковете, тъй като тук ( в полето за писане) не ми позволява да ги копирам.
секратар на Община Златарица 
0879144355
0615/355-51
отговорено (22 дни)
Писмо.pdf
Решение.pdf
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено (22 дни)
CCI01032018 - Решение.jpg
CCI01032019 - Решение.jpg
 
Във връзка с Ваше искане за достъп до обществена информацияр приложено Ви изпращам исканата информациял
отговорено в срок
достъп до ОИ.pdf
http://www.kaolinovo.bg/raw/uploads/oinfo/doi2017.pdf
отговорено в срок
Решение_Карнобат.pdf
Придружително писмо.pdf
Уважаема г-жо,
Приложено Ви изпращаме придружително писмо с изх.№ 69-00-1/21.02.2018г.,  решение за достъп РД - 203/21.02.2018г. и исканата от вас информация.
 
Община Карнобат
гр.Карнобат  бул. "България" 12, п.к.8400
тел.0559/22801;факс 0559/27165
отговорено в срок
Каспичан_Отговор.pdf
отговорено в срок
Кирково_Решение и Отчет.pdf
отговорено в срок
Pismo.pdf
Reshenie_ZDOI.pdf
отговорено (23 дни)
Отговор_Копривщица.pdf
отговорено в срок
Решение_Костинброд.pdf
отговорено в срок
Решение_Кочериново.pdf
Уважаема г-жо Палова,
Приложено, Ви изпращам Решение за предоставяне на информация и исканата информация по ЗДОИ.
Уведомявам Ви, че исканата информация е налична и се намира и на Интернет страницата на Община Кочериново, където регулярно се публикуват всички отчети по ЗДОИ.
С Уважение:
Стоян Банчев
Директор АПИО, УС и ХД
отговорено в срок
Решение №1.pdf
отговорено в срок
Решение_Криводол.pdf
http://www.krivodol.com/index.php?lang=bg&x=otchet-2017g
 
За Дарина Георгиева ПаловаФондация 'ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ'Изпращаме Ви исканата от Вас информация Достъп до обществена информация, форма-doc-формат в електронен вид. Първолета Кирилова-младши експерт"Канцелария на Кмета" тел.09117/2545, 0879997386
отговорено в срок
Кричим_решение по ЗДОИ.PDF
отговорено в срок
Krumovgrad_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Obshtina Krushari - DOI.pdf
отговорено в срок
Решение_Кубрат.JPG
отговорено в срок
КУЛА_Решение.pdf
отговорено в срок
Reshenie № 1.pdf
отговорено в срок
Решение.pdf
 
Приложено Ви изпращаме решение за предоставяне на достъп до обществена информация във връзка със заявление, подадено по електронен път  с вх. № ДОИ-003/07.02.2018г.
отговорено в срок
Reshenie_Loznitza.doc
отговорено в срок
Лом_Решение и Отчет.pdf
отговорено в срок
Луковит_Решение и Отчет.pdf
отговорено в срок
Лъки_Решение и Отчет.pdf
Уважаема г-жо Паловаизпращам Ви исканата информация по ЗДОИ.
С пожелание за лек и спорен ден!
Марияна Радкова
гл.експерт "ООбСИОЖВО" при ОбА-Лъки
отговорено в срок
Любимец_решение.pdf
отговорено в срок
Лясковец_Решение и Отчет.pdf
Приложено Ви изпращам отговор на заявление за достъп до информация с наш изх. № РД-02-854#1 от 23.02.2018 г.
отговорено в срок
Reshenie №1.pdf
отговорено в срок
Madzharovo_Otgovor i Otchet.pdf
отговорено в срок
Рeшение_Марица.pdf
отговорено в срок
Решение_Медковец.pdf
отговорено в срок
Obshtina Mezdra_Mezdra.pdf
From: mezdra@mail.bg [mailto:mezdra@mail.bg] Sent: Monday, February 19, 2018 2:23 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Mezdra
 
В отговор на Вашето запитване Ви изпращаме отговор на Община Мездра.
На следния линк http://mezdra.bg/?page_id=90 се намира и Годишния доклад за 2017 г. по Закона за достъп до обществена информация.
Приятен ден!
отговорено в срок
Obshtina Miziya_91 00-22.pdf
From: Община Мизия [mailto:obsh.mz@abv.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 1:36 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: otgovor
Община Мизия
гр. Мизия 3330
ул. Г. Димитров №25-27
тел./факс: +35991612012
GSM: +359886 205880
www.miziabg.com
 
From: Kirl Terziyski [mailto:kiril@aip-bg.org] Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:01 PM To: 'Община Мизия' <obsh.mz@abv.bg> Subject: RE: otgovor
Уважаема г-жо Лехчевска,
благодаря ви за бързия отговор, но следва да имате предвид, че на посоченото от вас място в сайта на община Мизия не се открива Отчет по ЗДОИ за 2017 г.
Поздрави,
Кирил Терзийски
отговорено (20 дни)
Решение.pdf
отговорено в срок
ЗДОИ-2-решение и отчет.pdf
отговорено (18 дни)
Мъглиж.pdf
отговорено в срок
Obshtina Nevestino_image0120180219094021771.pdf
From: obshtina nevestino [mailto:obshtinanevestino@abv.bg] Sent: Monday, February 19, 2018 9:42 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, 
обл.КЮСТЕНДИЛ
ул.Владимир Поптомов № 17
email:obshtinanevestino@abv.bg
www.obshtinanevestino.kncity.info
тел.   07915 22 30
отговорено в срок
Obshtina Nikola Kozlevo_CCF13022018.pdf
From: obankozlevo@mail.bg [mailto:obankozlevo@mail.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 9:32 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia
отговорено (27 дни)
Obshtina Nikopol_придружително писмо.pdf
Obshtina Nikopol_решение 1 27.02.2018.pdf
From: Obshtina Nikopol Д-р Валерий Желязков [mailto:obshtinanil@abv.bg] Sent: Thursday, March 8, 2018 2:38 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: ЗДОИ
отговорено в срок
Pismo_75-00-1_001.pdf
Reshenie_1.pdf
Приложено Ви изпращаме отговор на Заявление за достъп до обществена информация
отговорено в срок
Годишен отчет ДОИ - 2017.pdf
В прикаченият файл, приложено Ви изпращаме Годишен отчет за ДОИ в община Ново село за 2017 г.
С пожелание за лек и успешен ден!
Секретар на община Ново село
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено в срок
ОА-467.pdf
решение №3-2018.pdf
отговорено (15 дни)
Уведомление.pdf
Уважаема госпожо Банчева, в прикачения файл Ви изпращаме отговор от община Перник. Моля, потвърдете получаването. общинска администрация
отговорено в срок
Решение №1-1.pdf
отговорено в срок
20022018141959.pdf
Решение за достъп до информация-1 Банчева.pdf
Здравейте госпожо Банчева, изпращам Ви решение за достъп до информация.
отговорено в срок
Решение за достъп и информация.pdf
Уважаема госпожо Банчева  изпращам Ви Решението за позволен достъп и исканата от Вас информация.
отговорено в срок
SKMBT_22318021309460.pdf
Уважаема госпожо Банчева, 
във връзка с постъпило заявление за Достъп до обществена информация с вх.№6900-5/09.02.2018г. приложено изпращам Ви Решение №1/ 13.02.2018г., моля да потвърдите получаването му.
С уважение, 
експ.Човешки ресурси и кореспонденция
ОбА-Пирдоп
Уважаема госпожо Банчева, 
в изпълнение на Решение №1 от 13.02.2018г. приложено изпращам Ви Протокол за предоставяне на ДОИ,
моля да ми върнете подписан и сканиран протокола, за да Ви изпратя исканата информация.
С уважение, 
Уважаема госпожо Банчева, 
в изпълнение на Решение №/13.02.2018г. и подписан Приемо - предавателен протокол, приложено изпращам Ви исканата информация.
Моля да потвърдите получаването на прикачения файл.
С уважение,
отговорено в срок
Решение № 05 от 13.02.2018 г. за достъп до обществена информация на Кмета на Община Плевен.pdf


Уважаема госпожо Банчева, Приложено изпращам Ви Решение № 05/13.02.2018 г. за достъп до обществена информация относно Ваше заявление с вх. № РД-44-100-1/09.02.2018 г. След направена проверка в наличната документация при администрацията на Община Плевен, Ви предоставям изисканата обществена информация на посочения от Вас имейл, която се съдържа в самото решение за достъп. Юрисконсулт отдел "ПНО" служ. тел. 064/881316
отговорено в срок
18ДОИ6.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,
Във връзка с Ваше заявление, регистрирано в деловодството на общинска администрация Пловдив
с вх. №18ДОИ6/12.02.2018 г., приложено Ви изпращам решение № 18ДОИ6 от 22.02.2018 г.
С уважение,
Главен експерт АИО
Община Пловдив
отговорено в срок
Р-5_20.02.2018.pdf
Уважаема госпожо Банчева,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация, приложено изпращам Ви Решение № Р-5/20.02.2018 г. на кмета на Община Поморие, заедно с Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация.
Моля, да потвърдите получаването на документите!
С уважение,
сътрудник на кмета
отговорено в срок
reshenie.pdf
Уважаема госпожо Банчева, прикаченият файл е Отчет за постъпилите заявления през 2017 г. Годишните отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ са достъпни на интернет адрес: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/iskane-zdoi-menu.html С уважение,Ръководител Звено "Обществени поръчки"при Община Попово
отговорено в срок
Otgovor.pdf
отговорено (18 дни)
решение ЗДОИ Диана Банчева.pdf
Здравейте,
Приложено изпращам Заявление за достъп до обществена информация.
Поздрави
отговорено в срок
19022018100722.pdf
отговорено в срок
община Първомай.pdf
отговорено (29 дни)
SKM_C25818030911150.pdf
Хубав ден!
Технически сътрудник
Община Радомир
Тел. 0777 82 490
Моб. тел. 0882 47 76 77
отговорено в срок
Решение-ЗДОИ-2 от 14.02.2018.pdf
Изх. № АО-05-03-1312-1
Дата:15.02.2018 г.                                 
 
ДО
Г-ЖА ДИАНА СТРАХИЛОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ"
СОФИЯ 1000, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 76, ЕТ. 3
diana@api-bg.org
Относно: Предоставяне на достъп до обществена информация
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТРАХИЛОВА,
 На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация приложено Ви изпращам Решение № ЗДОИ-2 от 14.02.2018 г. на кмета на Община Разград за предоставяне на достъп до обществена информация,  ведно с интернет адрес, където е публикувана поисканата с Ваше заявление с вх. № АО-05-03-1312-1 от 09.02.2018 г. информация.
Приложение: http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=325&lang=bg
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ № 2.pdf
отговорено в срок
Решение № 188.pdf
Уважаема госпожо Банчева,           Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация Ви изпращам Решение № 188/14.02.2018 г. и Годишен отчет за постъпилите и обработените заявления за достъп до обществена информация в община Роман за 2017 г.             Годишният отчет е качено и на официалната страницата на община Роман.Приятен ден,община Роман
отговорено в срок
Zaqvlenie za dostap.pdf
отговорено в срок
Obshtina Rujinci_Решение за достъп до обществена информация.pdf
From: Община Ружинци [mailto:rujinci@abv.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:50 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
 
Приложено Решение № 1/ 13.02.2018 г. за достъп до обществена информация и исканата информация.
отговорено в срок
Obshtina Ruse_94K-3207-1.pdf
From: Mayor [mailto:mayor@ruse-bg.eu] Sent: Tuesday, February 13, 2018 1:22 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: 94K-3207-1
отговорено (21 дни)
Obshtina Sadovo_0938_180302135701_001.pdf
From: Община Садово [mailto:obsadowo@abv.bg] Sent: Friday, March 2, 2018 1:01 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение № 66/26.02.2018 год. и отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ от община Садово по заявление вх. № 62-00-62/12.02.2018 год.
    ОБЩИНА САДОВО
гр. Садово 4122
ул. "Иван Вазов" 2                    
 
www.sadovo.bg 
Тел. за връзка: 
03118/2250;
03118/2601
0882384638
отговорено (23 дни)
P-FDOI1.jpg
отговорено в срок
решение отг. П- 305-1-19.02.2018.pdf
отговорено в срок
решение 168 РД 01-03.pdf
Във връзка с постъпило Ваше заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № 98-00-66/06.02.2018 г. на Община Свищов, приложено Ви изпращам:

Решение № 168-РД-01-03/15.02.2018 г.
Отчет на Община Свищов по ЗДОИ, който включва данни за направените откази и причините за това.

 
С уважение:
Владислав Диянов
Началник отдел „ЧРИОТ"
отговорено в срок
Решение 1 от 16.02.2018.pdf
Уважаеми г-н Ангелов, приложено Ви изпращам Решение №1 от 16.02.2018 г. с което Ви се предоставям пълен достъп до обществена информация съхранявана в община Своге. Достъпът на заявителя до исканата информация да се осигури в срок до 30 дни, от датата на получаване на решението. Обществената информация да се предостави в следната форма: чрез посочване на интернет адрес, където са публикувани данните, а именно: http://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2012/02/GodishenOtchetZDOI-2017.docx. Решението да се връчи на заявителя, чрез изпращане на посочена в заявлението електронна поща: stephan@aip-bg.org. Приложение: съгласно текста.
отговорено в срок
imgCD90.pdf
отговорено в срок
Заявление за достъп.jpg
отговорено (17 дни)
Решение.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
СОА18-ЕВ01-188k.pdf
отговорено в срок
SKMBT_C22418020715300.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Информация за отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Стражица през 2017г. може да намерите тук: http://strazhitsa.com/files/otchet-doi-2011-2017.pdf
 
Лек и ползотворен ден!
отговорено в срок
Pismo ZDOI.pdf
Здравейте,Във връзка с получено в общинска администрация Ваше Заявление за достъп до обществена информация с наш вх.№ АПИО-410/07.02.2018г., приложено изпращам писмо с поисканата от Вас информация.В.Вълкова - Иванова - юрисконсулт на общината
отговорено в срок
Решение 2 от 20.02.2018 г..pdf
отговорено в срок
решение 2018.jpg
отговорено в срок
ИЗХ №66-01-48_001.pdf
отговорено в срок
Решение №05.pdf
отговорено в срок
Obshtina Tervel_Тервел.pdf
From: Obshtina Tervel [mailto:tervel2000@yahoo.com] Sent: Tuesday, February 13, 2018 11:05 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: ***SPAM*** Заявления за достъп по обществена информация
 
Във връзка с Ваше писмо, с наш вх. № РД-01-772/ 12.02.2018 г., в което сте отправили заявление за достъп до обществена информация, относно отчета на постъпилите заявления за достъп по обществена информация в Община Тервел през 2017 г., приложено ви изпращам Решение № 2/ 13.02.2018 г.
отговорено в срок
Obshtina Teteven_ОТЧЕТ.pdf
From: д-р Мадлена Бояджиева [mailto:mayortn@abv.bg] Sent: Thursday, February 15, 2018 11:28 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Община Тетевен
отговорено в срок
Obshtina Topolovgrad_001.tif
Obshtina Topolovgrad_003.tif
Obshtina Topolovgrad_004.tif
From: КМЕТ ТОПОЛОВГРАД КМЕТ ТОПОЛОВГРАД [mailto:oba_top.grad@abv.bg] Sent: Friday, February 16, 2018 9:11 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: решение №15/15.02.2018г.
отговорено в срок
Obshtina Treklyano_image0.jpg
Obshtina Treklyano_image1.jpg
From: Община Трекляно [mailto:obshtina_treklyano@abv.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 2:47 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Трекляно
отговорено в срок
Obshtina Troyan_ЗДИ-2.pdf
From: Цвета Димова [mailto:jurist@troyan.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 1:33 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение ЗДОИ Община Троян
Уважаеми господин Терзийски,
Приложено Ви изпращам Решение № 2/12.02.2018 г. за достъп до обществена информация, в което е посочен Интернет адрес, на който са публикувани данните. За улеснение същия добавям и тук: http://troyan.bg/zakon-za-dostap-do-obshtestvena-informatziya/viewdownload/184-dostap-do-obshtestvena-informatziya/1484-godishen-otchet-za-postapilite-i-obraboteni-zayavleniya-po-zdoi-v-obshtina-troyan-prez-2017-g-.html
Цвета Димова
Началник отдел “ПАО”
Община Троян
отговорено в срок
07-02-2018.pdf
отговорено в срок
Obshtina Tundja_Решение по ЗДОИ.pdf
From: Елка Гьорина [mailto:e.giorina@tundja.net] Sent: Thursday, February 22, 2018 1:40 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение по ЗДОИ
Уважаеми господин Терзийски,
С прикачен файл Ви изпращам решението на Кмета на Община „Тунджа“, с което Ви се предоставя пълен достъп до исканата от ВАС обществена информация.
Желая Ви хубав и ползотворен ден.
Елка Гьорина
Директор на дирекция „ЧР и ГРАО“
Община „Тунджа“
0889113332
отговорено в срок
Obshtina Tutrakan_Untitled0.pdf
From: Община Тутракан [mailto:tutrakan@b-trust.org] Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:56 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: достъп до обществена информация
 
Приложено, Ви изпращаме решение №ПО-09-03/13.02.2018г. на Кмета на Община Тутракан и Годишния отчет за организация на достъпа до обществената информация.
 
Приятен и успешен ден!
отговорено в срок
Obshtina Turgovishte_rsh-doi8.pdf
From: Община Търговище [mailto:obshtina@targovishte.bg] Sent: Wednesday, February 14, 2018 3:13 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Община Търговище - решение ДОИ
 
Линк към отчет на администрацията ДОИ
http://targovishte.bg/index.php?nav=172
инж. Павлина Георгиева
началник отдел ДАО
Община Търговище
отговорено (18 дни)
Obshtina Ugurchin_РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ.pdf
From: D.Dimitrov [mailto:sekretar@ugarchin.com] Sent: Tuesday, February 27, 2018 9:52 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Решение и протокол за достъп до обществена информация
 
Приложено изпращам Ви Решение №ДОИ-1/27.02.2018 г. и протокол за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление Вх.№911/16.02.2018 г.
 
С уважение,
Димитър Димитров
Секретар на Община Угърчин
отговорено в срок
Obshtina Hayredin_SKM_C25818021510020.pdf
From: hayredin_ob@mail.bg [mailto:hayredin_ob@mail.bg] Sent: Thursday, February 15, 2018 8:56 AM To: kiril@aip-bg.org  <kiril@aip-bg.org> Subject:
отговорено в срок
Obshtina Harmanli_Решение 2 + Информация.pdf
From: Гергана Стоилова [mailto:g.stoilova@harmanli.bg] Sent: Wednesday, February 14, 2018 1:27 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Достът до обществена информация- Община Харманли
Приложено изпращаме Ви Решение № 2/14.02.2018г. на кмета на община Харманли, във връзка с подадено от Вас Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, заедно с поисканата от Вас информация.
Моля за потвърждение при получаване на писмото.
Благодаря!
Гергана Стоилова
Юрисконсулт отдел "ПНД"
Община Харманли
Тел: +359 373 8 20-15 вътр.214
отговорено в срок
Obshtina Haskovo_З Достъп.pdf
From: Rumen Atanasov [mailto:iss@haskovo.bg] Sent: Thursday, February 15, 2018 2:20 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Достъп до обществена информация
отговорено в срок
Obshtina Hisar_Untitled attachment 00043.pdf
-----Original Message----- From: obshtina@hisar.bg [mailto:obshtina@hisar.bg] Sent: Friday, February 23, 2018 9:10 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Заявление за достъп до информация регистрирано в Община Хисаря с рег. номер 92-00-80 от 14.02.2018г
Уважаеми господин Терзийски,
към настоящото писмо надлежно Ви връчваме Решение номер РД - 05 - 80/20.02.2018г. за предоставяне на исканата и налична обществена информация издадено по горното заявление.
Моля, върнете потвърждение за получаване на настоящото писмо.
 
-----Original Message----- From: obshtina@hisar.bg [mailto:obshtina@hisar.bg] Sent: Friday, February 23, 2018 12:16 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Заявление за достъп до информация регистрирано в Община Хисаря с рег. номер 92-00-80 от 14.02.2018г
 
Уважаеми господин Терзийски,
към настоящото писмо надлежно Ви предоставяме исканата и налична обществена информация в изпълнение на  Решение номер РД - 05 - 80/20.02.2018г. на кмета на Община Хисаря.
Моля, върнете потвърждение за получаване на настоящото писмо.
отговорено в срок
Obshtina Hitrino_достъп до ОИ- г-н К.Терзийски.pdf
From: Nevqnka Todeva [mailto:protokol@hitrino.org] Sent: Friday, February 23, 2018 3:02 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: отчет за 2017 г. за постъпилите заявления за ДОИ
 
Приложено, изпращам Ви линк за отчета за достъп до ОИ: http://www.hitrino.org/bg/administration/Obsht_Informaciq
Моля, потвърдете като получите писмото. Поздрави!
отговорено в срок
Obshtina King Kaloyan_РешениеДОИ2_2018.pdf
From: Дауд Аляовлу [mailto:tsarkaloyan@abv.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 11:46 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: достъп обществена информация
 
Приложено, изпращаме Ви Решение № 2/13.02.2018 г. за разрешен достъп до обществена информация и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г., който е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян, раздел "Обществена информация".
 
С уважение, 
Елиз Халил-гл. юрисконсулт на Община Цар Калоян
отговорено в срок
Obshtina Tzarevo_CCF13022018.pdf
From: tsarevo@dir.bg [mailto:tsarevo@dir.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 10:38 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение за предоставяне на достъп до обществена информация.
 
Уважаеми г-н Терзийски,изпращаме Ви Решение от 13.02.2018г на Кмета на община Царево за предоставяне на достъп до обществена информация,относно подадена от Вас заявление.
С уважение,
Община Царево
отговорено в срок
Obshtina Tzenovo_Решение №1.pdf
From: ОБЩИНА ЦЕНОВО [mailto:obshtina_cenovo@abv.bg] Sent: Tuesday, February 20, 2018 2:40 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Община Ценово
              Уважаеми господин Терзийски,
             В отговор на Ваше Заявление за достъп до обществена информация с вх.№487/09.02.2018 г., в прикачен файл Ви изпращам исканата информация /Решение №1 и Годишен отчет за постъплите заявления за достъп до обществена информация през 2017 година/.
 
          С уважение,
          Мария Найденова - Секретар на Община Ценово
отговорено в срок
Obshtina Chavdar_SCAN_20180212_090314879.pdf
From: Община Чавдар [mailto:obchavdar@abv.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 9:23 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
Уважаеми г-н Терзийски, приложено Ви изпращам отговор на заявление за достъп до обществена информация с исканата от Вас информация - отчет за работата на община Чавдар по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година. Хубав и успешен ден! С уважение: Павлина Павлова - гл.спец."Връзки с обществеността" при община Чавдар
отговорено в срок
Obshtina Chelopech_Otgovor_ZDOI.pdf
From: Stoyanka Dimitrova [mailto:s.dimitrova@chelopech.org] Sent: Monday, February 12, 2018 11:10 AM To: 'Kiril Terziyski' <kiril@aip-bg.org> Subject: ЗДОИ - община Челопеч
В отговор на Ваше Заявление за достъп до обществена информация, приложено изпращам
Отговор, Годишен отчет по ЗДОИ за 2017 г., както и линк, където са публикувани отчетите:
http://chelopech.org/?page=2350
Стоянка Димитрова – гл. спец. „АИО и ГР“
Община Челопеч
Тел.: 07185/2550
отговорено в срок
Obshtina Chepelare_Reshenie-1-2018.pdf
From: Община Чепеларе [mailto:mail@chepelare.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:37 PM To: kiril@aip-bg.org; kiril@aip-bg.org; kiril@aip-bg.org; kiril@aip-bg.org Subject: Община Чепеларе
 
Уважаеми, г-н Терзийски,
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № 55-00-2/09.02.2018  год., като прикачени файлове Ви
изпращаме:
1. Сканирано копие на Решение за предоставяне на ДОИ №1/12.02.2018 г. на Кмета на Общин Чепеларе.
2. Сканирано копие на Годишен отчет на Община Чепеларе за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 година.
--
Община Чепеларе 4850
ул. "Беломорска" 44Б
тел.:+3593051/8280, +359887951099
fax: 03051/8279
www.chepelare.org
отговорено (17 дни)
Obshtina Red Coast_Решение9.23.02.2018г_.pdf
From: Ивайло Коловски [mailto:ikolovski@chervenbryag.bg] Sent: Monday, February 26, 2018 11:53 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Предоставяне на ДОИ
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЙСКИ,
 
приложено, Ви изпращам Решение №9/23.02.2018г.  на Кмета на Община Червен бряг
за предоставяне на ДОИ, както и Отчет за работата на Община Червен бряг по Закона
за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2017г.
Уведомявам ВИ, исканата информация е налична на официалната страница на
Община Червен бряг в раздел ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ; ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ: http://chervenbryag.bg
 
С уважение:
Ивайло Коловски
Юрисконсулт
Дирекция АПИО
Община Червен бряг
отговорено в срок
Obshtina Chernoochene_Решение.pdf
From: Община Черноочене [mailto:obshtina_chernoochene@abv.bg] Sent: Wednesday, February 21, 2018 11:35 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Достъп до обществена информация
 
Моля да потвърдите получаването на настоящето писмо
отговорено (18 дни)
Obshtina Chiprovtzi_Решение за предоставяне на инф-я.pdf
From: Obshtina Chiprovtsi [mailto:chiprovci@mail.bg] Sent: Tuesday, February 27, 2018 3:03 PM To: Kiril Terziyski  <kiril@aip-bg.org> Subject: FWD: заявление за ДОИ
----- Препратено писмо от obshtina Chiprovci  (chiprovci@mail.bg) ----- Дата: 27.02.2018 в 15:01 Подател: elisimeonova@mail.bg Относно: заявление за ДОИ Получател: obshtina Chiprovci  (chiprovci@mail.bg)
моля, да се изпрати на  следния мейл:   kiril@aip-bg.org 
-- Елена Симеонова
Секретар на Община Чипровци, тел. 0878 100 958, 
тел. 0879 181 929,  elisimeonova@mail.bg
отговорено в срок
Достъп до информация.pdf
отговорено в срок
К-270-1_0.pdf
отговорено в срок
File.PDF
Приложено изпращам Решение № 28-00-006/09.02.2018г. на Кмета на Община Шумен, ведно с приложен линк.
 
 
http://www.shumen.bg/doc/1801161.pdf
отговорено в срок
08022018132830.pdf
отговорено в срок
02202018141300.pdf
отговорено в срок
Patentno vedomstvo_Решение № 01 от 14.02.2018г.pdf
From: Irina Nikolova [mailto:inikolova@bpo.bg] Sent: Wednesday, February 14, 2018 2:57 PM To: kiril@aip-bg.org Cc: Silviya Berkova <sberkova@bpo.bg> Subject: Решение № 01/14.02.2018г. - ЗДОИ
Уважаеми г-н Терзийски,
Във връзка и в отговор на Ваше Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-183/09.02.2018г., приложено Ви изпращаме Решение № 01/14.02.2018г. на Главния секретар на Патентно ведомство на Република България, упълномощен със Заповед № 54/13.02.2017г. и Годишен отчет за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2017 г.
Приложено изпращаме и линк към същия: http://www.bpo.bg/images/stories/about_bpo/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%98_2017%D0%B3..pdf  
Моля потвърдете, че сте получили настоящото писмо на електронен адрес: inikolova@bpo.bg
С уважение, 
Ирина Николова
Старши експерт
Дирекция „Правни дейности и спорове“
Патентно ведомство на Република България
+359 2 9701468
отговорено в срок
Reshenie_ZDOI-01.pdf
отговорено в срок
РДГ Благоевград.pdf
От Регионалната дирекция по горите Благоевград ме уведомяват, че през 2017 г. при тях е постъпило едно заявление, на което те са отговорили по електронен път и са предоставили 9 копия документи.  Моето заявление от миналата година изобщи не е отразено, тъй като на него не беше отговорено и никаква информация не беше предоставена. Виж проучване 2017 г. Т.е. предоставената информация, че има само едно заявление не отговаря на истината, тъй като моето заявление е оформено като заявление и е изпратено по електронната поща, а на него не е отговорено.
отговорено в срок
РДГ Бургас.pdf
От Регионалната дирекция по горите Бургас ме уведомяват, че през 2017 г. при тях не са  постъпили  заявления. Моето заявление от миналата година не е отразено и отговорът им нямаше характер на решение или пък на писмо, с което ми предоставят информация. Виж проучване 2017 г. Т.е. предоставената информация, че няма заявления не отговаря на истината, тъй като моето заявление е оформено като заявление и е изпратено по електронната поща.
отговорено в срок
Решение1.tif
Решение2.tif
отговорено в срок
Решение № 1 от 16.02.2018 г..pdf
Приложено, изпращаме Ви Решение № 1 от 16.02.2018 г. на Директора на РДГ В.Търново за предоставяне на достъп до обществена информация, ведно с копие на  Годишен отчет за постъпилите заявление за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне на достъп до обществена информация през 2017 г. в РДГ В.Търново.
отговорено в срок
RDG Lovech_CCF13022018.pdf
-----Original Message----- From: ruglovetch@iag.bg [mailto:ruglovetch@iag.bg] Sent: Tuesday, February 13, 2018 9:28 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение за достъп до информация
 
Моля да ни "върнете" съобщение, че сте получили този имейл!
отговорено в срок
РДГ_Пазарджик_отговор.pdf
отговорено в срок
РДГ_Пловдив.pdf
отговорено в срок
RDG_Ruse_R-e-16_13022018.pdf
отговорено (19 дни)
Reshenie.pdf
Предоставяме Ви исканата от Вас информация в цялост.
отговорено в срок
Решение_РДГ_София.pdf
Моля, потвърдете получаването на писмотоХубав ден!
отговорено в срок
RDG Shumen_CCE21022018.pdf
RDG Shumen_CCE22022018_0001.pdf
From: Жулиета Михайлова [mailto:rugshumen@iag.bg] Sent: Wednesday, February 21, 2018 2:49 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: reshenie
----------------
From: Жулиета Михайлова [mailto:rugshumen@iag.bg] Sent: Thursday, February 22, 2018 10:42 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: RDG Shumen
Приятен и ползотворен ден!
Жулиета Михайлова
РДГ - Шумен
отговорено в срок
RZI PERNIK.pdf
отговорено (18 дни)
004.jpg
отговорено в срок
CCI13022018.pdf
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено изпращам Ви Заповед № РД 15-81/13.02.2018 г. на директора на РЗИ-Бургас, съдържаща решение за предоставяне на достъп до обществена информация, както Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РЗИ-Бургас през 2017 г.
Моля, потвърдете получаването на настоящото електронно писмо.
отговорено в срок
Reshenie RZI-Varna-ZDOI.PDF
отговорено в срок
РЗИ-ВТ_РД-16-2.pdf
отговорено в срок
RZI Vratsa_prid. pismo po ZDOI 09.02.18.doc
RZI Vratsa_prid. pismo po ZDOI 09.02.18 (stamped).doc
RZI Vratsa_311 ZAP.doc
From: Татяна Тодорова [mailto:rzivr_todorova@abv.bg] Sent: Friday, February 09, 2018 10:26 AM To: rzi@rzi-vratsa.com Subject: pismo po ZDOI
отговорено в срок
RZI Gabrovo_Reshenie i otchet.PDF
отговорено в срок
RZI Dobrich_Решение ЗДОИ 1.pdf
From: rzi dobrich [mailto:rzi-dobrich@mh.government.bg] Sent: Friday, February 9, 2018 3:33 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: ОТН.: Zaiavlenie za dostap do informacia
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено в срок
Решение_000039.pdf
Отговор.jpg
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
РЗИ_Монтана_решение.pdf
отговорено в срок
РЗИ_Пазарджик_решение.jpg
отговорено в срок
РД 14-1071.pdf
отговорено в срок
Picture 564.jpg
Picture 565.jpg
отговорено в срок
решение.pdf
 
Уважаема г-жо Кацарска,
 
Приложено изпращаме Ви отговор на заявлението за ДОИ.
 
С уважение,
РЗИ - Силистра
086/816-110
отговорено в срок
RZI Sliven_Писмо АК-02-03-239.pdf
From: RZI Sliven [mailto:RZI-Sliven@mbox.contact.bg] Sent: Friday, February 9, 2018 12:43 PM To: 'Kiril Terziyski' <kiril@aip-bg.org> Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia
Приложено изпращам Ви отчет за постъпилите заявления в РЗИ-Сливен.
отговорено в срок
RZI Smolyan_doi.pdf
From: RZI SMOLYAN [mailto:rzi.smolyan@gmail.com] Sent: Friday, February 9, 2018 11:34 AM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
отговорено в срок
Pismo_DOI.pdf
Reshenie_DOI.pdf
отговорено в срок
CCF006012018____0237.pdf
отговорено в срок
IMG.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ 18-01174.pdf
отговорено в срок
reshenie 1.pdf
В отговор на получено от Вас заявление за достъп до обществена информация с вх. № 1/09.02.2018г., приложено Ви изпращам:
- решение за предоставяне на достъп до обществена информация №1/12.01.2018г.
- исканата от Вас информация е достъпна на интернет адрес: http://www.rzi-haskovo.org/?page_id=4393--


Директор Дирекция АПФСО
РЗИ - Хасково
ул. "П. Евтимий" № 2, ет. 2, каб.58
тел.: 038 65 11 95
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Моля, приемете прикачения файл в отговор на Ваше заявление за
достъп до обществена информация, постъпило в СРЗИ с вх. № 39-00-5/09.02.18 г.
ПП. Моля, потвърдете получаването на това писмо.
                С уважение,
                Столична РЗИ
отговорено в срок
До ПДИ-Решение и Писмо(1).pdf
отговорено в срок
Info_Reshenie_ZDOI_5_2018.pdf
Reshenie_ZDOI_5_2018.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,
 
Във връзка с постъпило заявление за достъп до информация, с вх. № EП-148/27.02.2018г., с което се иска отчет за постъпилите в РИОСВ – Благоевград заявления за достъп до обществена информация през 2017 г, изпращаме Ви интернет адрес на Регистър на заявленията за достъп до обществена информация през 2017 г., който съгласно чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ е публикуван в секция „Достъп до информация“ на уеб-страницата на инспекцията:
 
https://riosvbl.org/images/stories/Normi/ZDOI/Publ.reg.ZDOI_2017_Blagoevgrad.xls
Според предпочитаната форма на достъп, изпращаме настоящата информация само по електронна поща. 
Прилагаме Решение за достъп до информация № ОИ-05/2018 г., официален отговор на директора на РИОСВ – Благоевград и за удобство самия регистър в xls формат.
 С уважение,
 
гл. експерт в дирекция „Превантивна дейност“, РИОСВ - Благоевград
отговорено в срок
OneTouch Feb 15, 2018 (1).PDF
отговорено в срок
RIOSV-Montana_Reshenie.pdf
Изпращаме Ви Решение № ЗДОИ-4/16.02.2018 г.
РИОСВ – Монтана
 
 
Приятна почивка
отговорено в срок
ЗДОИ_4.PDF
отговорено в срок
К-41-13.02.2018.pdf
отговорено в срок
RIOSV Ruse_470.pdf
From: RPetrova [mailto:rpetrova@riosv-ruse.org] Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:29 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: ZDOI_RIOSV_Ruse
 
Здравейте, г-н Терзийски!
Моля, потвърдете получаването на писмото.
 
Хубава вечер,
Рени Петрова
 
--
Рени Петрова - гл. експерт по "Връзки с обществеността"
гр. Русе 7000, бул. "Придунавски" № 20
Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/- Русе, Информационен център
Тел.: 082/ 820 772 /вътр. 227/
Факс: 082/ 820 779
GSM: 0889 417 082
https://www.facebook.com/reni.petrova.779
отговорено в срок
Uvedomlenie & Reshenie PO-11-5-1.pdf
отговорено (16 дни)
1043.pdf
отговорено в срок
ПДИ.PDF
отговорено в срок
RIOSV Haskovo_реш. 8.pdf
From: Diliana Dimova [mailto:ddimova@riosv-hs.org] Sent: Friday, February 16, 2018 8:49 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Решение ДОИ, РИОСВ-Хасково
 
Приложено, изпращаме Ви Решение ДОИ № 8/15.02.2018год. на Директора на РИОСВ-Хасково. Информация съгласно Решението ще получите в срок на същия email.
Моля да потвърдите получаването на настоящето писмо.
Поздрави,
ст.юрк. Диляна Димова, РИОСВ-Хасково
------------
From: Diliana Dimova [mailto:ddimova@riosv-hs.org] Sent: Tuesday, March 6, 2018 1:31 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: Информация ДОИ
Във връзка с Решение ДОИ № 8/15.02.2018год. на Директора на РИОСВ-Хасково и съгласно Вашите изисквания за получаване на информация по решението, Ви посочвам интернет адрес, на който е общодостъпна и налична желаната от Вас справка.
http://haskovo.riosv.com -----ляво подменю----достъп до информация-----регистри
( http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9 )
Поздрави,
ст.юрк. Диляна Димова, РИОСВ-Хасково
отговорено в срок
855.pdf
отговорено в срок
Решение_РУО Добрич.pdf
отговорено в срок
ПДИ заповед ДОСТЪП обществена информация ОТЧЕТ за 2017 год..pdf
ПДИ писмо ДОСТЪП обществена информация ОТЧЕТ за 2017 год..pdf
 
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  КАЦАРСКА,
 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация
В срок като прикачени файлове Ви изпращам:
1.       Решение на началника на РУО – Русе за предоставяне на пълен
Достъп до исканата информация
2.       Писмо от началника на РУО – Русе
3.       Отчет за постъпилите в РУО – Русе заявления за достъп до
Обществена информация през 2017 год.
 
През 2017 год. РУО – Русе не е правило отказ за предоставяне на
Обществена информация.
 
 
С уважение
Главен юрисконсулт на РУО - Русе
отговорено в срок
1634.pdf
Уважаема госпожо Жулева,
Изпращам Ви решението за достъп и
Отчета на РУО-Благоевград.
Моля уведомете ме на този адрес за получаването им.
 
С  почит и уважение,
отговорено в срок
RUO-541.pdf
Регионално управление на образованието
Варна
отговорено в срок
Решение РД27-4 от 13.02.2018.pdf
отговорено в срок
08_02_DOI_OTGOVOR.pdf
отговорено в срок
П-773.pdf
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
К-41-13.02.2018.pdf
отговорено в срок
otgovor_doi.pdf
Моля, потвърдете получаването на решението за достъп.
РУО - Плевен
отговорено в срок
РУО_Пловдив_решение.PDF
Уважаема госпожо Палова,
изпращаме Ви сканирано копие на Решение за предоставяне на достъп до обществена информация.
Приятен ден!
РУО - Пловдив
отговорено в срок
ScanRUO_Rz18020817070.pdf
отговорено в срок
S20C-418021515410.pdf
Здравейте госпожо Банчева, Приложен изпращаме Ви отговор на запитването Ви регистрирано в РУО-Силистра с вх. № РД-25-429 от 09.02.2018 г. Моля потвърдете, че сте получила писмото. Хубав ден! РУО-Силистра
Уважаема госпожо Банчева, Във връзка с постъпило от Вас заявление за достъп до обществена информация приложено изпращаме Ви: 1. Решение за предоставяне на достъп до информация; Информацията  ще Ви бъде изпратена с допълнително писмо. Моля потвърдете, че сте получили решението. Хубав ден! РУО-Силистра
отговорено в срок
reshenie.pdf
отговорено в срок
Достъп за инф.pdf
отговорено в срок
CCF19022018_0005.pdf
 
Уважаема госпожо Кацарска,
 
Приложено Ви изпращаме Решение № 1/2018 г. на началника за РУО - София регион за предостаявне на достъп до обществена информация и отчет за постъпилите през 2017 г. заявления.
Отчетът е публикуван и на интернет страницата ни http://www.ruobg.com  в секция "Достъп до информация".
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- РУО, София-регион Началник: /02/ 971 02 99; Отдел ОМДК: /02/ 873 64 22 Отдел АПФСИО: /02/ 971 32 99 Факс: /02/ 870 53 27
отговорено в срок
Pismo ASD-05-5 Dostap do informacia.pdf
отговорено в срок
RUO_Haskovo.pdf
From: rio_haskovo [mailto:rio_haskovo@mon.bg] Sent: Monday, February 12, 2018 3:44 PM To: kiril@aip-bg.org Subject: RUO_Haskovo
 
Поздрави,
Христина Боева,
началник на РУО - Хасково
отговорено в срок
RUO Shumen_32-2.pdf
From: РУО-Шумен [mailto:ruoshumen@gmail.com] Sent: Tuesday, February 20, 2018 2:50 PM To: kiril@aip-bg.org Cc: rioshumensend@gmail.com Subject: предоставяне на достъп до обществена информация
отговорено в срок
RUO Yambol_Reshenie_otgovor.pdf
From: Miroslava Yaneva [mailto:rio_m.yaneva@yambollan.com] Sent: Tuesday, February 13, 2018 10:58 AM To: kiril@aip-bg.org Subject: Reshenie po ZDOI Importance: High
 
Уважаеми господин Терзийски,
Приложено Ви изпращам Решение № ЗДОИ-1/13.02.2018 г. на началника на РУО – Ямбол, с което искането Ви е удовлетворено. В приложение е отговора на запитването Ви.
Моля потвърдете получаването на настоящото писмо.
 
С уважение,
Мирослава Янева
главен юрисконсулт
Отдел "АПФСИО"
Регионално управление на образованието - Ямбол
8600, гр. Ямбол, ул."Жорж Папазов" № 6
rio_m.yaneva@yambollan.com
тел: 046/68-53-18; 0888/435306
отговорено (20 дни)
DianaBancheva_RD-05-11.pdf
отговорено в срок
Smetna palata_Pismo_ZDOI_0218.pdf
From: Public relations [mailto:press@bulnao.government.bg] Sent: Wednesday, February 21, 2018 3:41 PM To: Kiril Terziyski <kiril@aip-bg.org> Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
 
Уважаеми г-н Терзийски, Изпращаме Ви отговор на исканата информация по ЗДОИ. Поздрави, Връзки с обществеността на Сметната палата
отговорено в срок
SDVR_854320022018.pdf
SDVR_854420022018.pdf
From: SDVR [mailto:sdvr@mvr.bg] Sent: Tuesday, February 20, 2018 11:37 AM To: 'kiril@aip-bg.org' <kiril@aip-bg.org> Subject: Решение №513000-8543/20.02.18 г. и Рег.№513000-8544/20.02.18 г.
отговорено в срок
Писмо.pdf
Решение ДОИ.pdf
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,
 
Приложено, изпращам Ви Решение № 126/19.02.2018 г. на управителя на Фонд „Условия на труд” по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 126  от 09.02.2018 г., както и исканата от Вас информация.
 
 
Главен експерт Фонд „Условия на труд“

ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”
1051 София, ул.Триадица №2, ет.3, ст.19
тел. 02 986 1458
отговорено в срок
document2018-02-16-130415.pdf
Госпожо Жулева,
Приложено към настоящата електронна поща Ви изпращаме търсената от вас информация.
С уважение
 

Chief expert at Center Fund for Treatment of Children
15, Acad. Ivan Evstatiev Geshov Blvd.
Tel.: + 359 2 895 31 53
E-mail:    cfld@mh.government.bg
Web:       www.cfld-bg.com
отговорено (20 дни)
Otgovor_CAR.pdf
отговорено в срок
решение.pdf
Приложено Ви изпращаме исканата от Вас информация.
 
С пожелание за успешен ден,
​Мануела Радева
Директор на Център за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/
 
Manuela Radeva
Director
Center for educational integration of children and students from ethnic minorities /CEICSEM
отговорено в срок
CPPKOP_904474_1177.pdf
CPPKOP_904528_1180.pdf
From: ciaf [mailto:ciaf@ciaf.government.bg] Sent: Monday, February 19, 2018 5:14 PM To: kiril@aip-bg.org Subject:
отговорено (19 дни)
doc664.pdf