Фондация Програма Достъп до Информация
ОТГОВОРИ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
ВИД НА ОТГОВОРА
НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТГОВОРА
ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОТГОВОРА