2
max. 69.4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
04.02.2014 г.
Дата отговор:
07.02.2014 г.
ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА
ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ
9400-39.pdf
РД-16.pdf
Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
0 т. / max. 23 т.
Тази тема не е попълнена.
B. Секция Достъп до информация
0 т. / max. 19.9 т.
Тази тема не е попълнена.
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
0 т. / max. 13 т.
Тази тема не е попълнена.
D. Публикации в Интернет на основата на други задължения
0 т. / max. 7.5 т.
Тази тема не е попълнена.