2013 година

Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

Рейтинг на активната прозрачност в България '2013

 

В периода 7 януари – 25 януари 2013 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 489 страници на 490 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 490 заявления с искане за предоставяне на копия от последните договори за обществени поръчки за 2012.

 

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006 насам, е да оцени как административните структури на изпълнителната власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, как отговарят и на заявления за достъп по електронен път.

 

За да онагледи развитието на прозрачността в институциите, ПДИ публикува актуализиран Рейтинг на активната прозрачност ‘2013. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 40 (43 за общините) индикатора, като възможният максимум е 78,5.

 

Трите допълнителни въпроса за органите на местно самоуправление реално позволиха създаването на Рейтинг на активната прозрачност на общините в България.

 

Базата данни предлага и резултати по индикатори, по институции, както и статистика на получените отговори на електронните заявления.

 

Резултатите от проучването и Рейтинг на активната прозрачност '2013 бяха представени на 27 февруарив Пресклуба на БTA.

 

Първи анализ на резултатите четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец февруари 2013:

Граждански одит на онлайн публикуването. Активната прозрачност е важна част от откритостта на органите на власт, автор Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.


Проучването на ПДИ е част от проекта „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, финансиран от Фондация „Америка за България”.